Konor Makgregor duşuşmak isleýän üç söweşijisini aýtdy

  • 21.03.2024 05:53
  • 32990
Konor Makgregor duşuşmak isleýän üç söweşijisini aýtdy

Garyşyk başa-baş söweş sungatynyň irlandiýaly söweşijisi we ýarym ýeňil hem ýeňil diwizionlarda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor söweşmek isleýän üç garşydaşynyň adyny aýtdy. Bu barada championat.com belleýär.

“Bu, elbetde, Maýkl Çendler. Ol birinji bolup biler. Maýkldan başga-da, Dastiniň ýeňendigini görmek gowy boldy. Dogrymy aýtsam, men onuň Benuany nokauta gidirmegine garaşypdym we muny görendigime begendim. Gürrüňsiz, bu örän gowy boldy. Bu ýeňişden soň biziň nobatdaky söweşimiz hakykata has ýakynlaşdy. Ýene bir söweş biziň gapma-garşylygymyzda nokat goýar” diýip, Give me Sport portaly Makgregoryň sözlerini getirýär.

Şeýle-de, Konor Makgregor Neýt Dias bilen söweşmegi göz öňünde tutýar we onuň “Sferada” (Las-Wegasdaky sport-dynç alyş meýdançasy) geçirilmegini isleýär.
Makgregor Porýe garşy soňky söweşini 2021-nji ýylyň tomsunda geçirdi. Ol tehniki nokaut bilen ýeňildi, söweşiň netijesinde onuň aýagy döwüldi.


düýn 11:03
14135

Mahaçew UFC-niň altyn ellikde söweşjek ilkinji söweşijisi bolar

70 kg çenli agram derejesinde UFC-niň häzirki çempiony russiýaly Islam Mahaçew UFC 302 ýaryşynda amerikaly Dastin Porýe bilen söweşde altyn ellikli çykyş eder. Ol promouşeniň taryhynda söweşi altyn reňkli ellikde...

16.04.2024 20:01
13297

Sarukýan ýeňil agramda UFC-niň reýtinginde birinji orna çykdy

Garyşyk başa-baş söweş sungatynyň (MMA) ermenistanly söweşijisi Arman Sarukýan ýeňil agramda UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde birinji orny eýeledi. Täzelenen reýting promouşeniň saýtynda ýerleşdirildi...

15.04.2024 20:27
29300

Makgregor gaýdyp gelýär, Mahaçew titul goraýar: UFC iki uly söweşi yglan etdi

UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt promouşeniň geljekki iki möhüm wakasyny resmi taýdan yglan etdi. Bu barada FightTime.ru habar berýär. 1-nji iýunda Nýuark şäherinde geçiriljek UFC 302 ýaryşynda Islam Mahaçew amerikaly...

14.04.2024 21:23
14362

UFC 300: ýubileý ýaryşyň netijeleriniň doly sanawy

14-nji aprelde Paradaýs (ABŞ) şäherindäki “Ti-Mobaýl Arenada” UFC-niň 300-nji belgili ýubileý ýaryşy geçirildi. TmCars täsirli nokautlar, demikdiriji usullar we garaşylmadyk netijeler bilen garyşyk başa-baş söweş...