Iş üçin niýetlenen LinkedIn sosial ulgamynda oýunlar peýda bolar

  • 19.03.2024 16:00
  • 2328
Iş üçin niýetlenen LinkedIn sosial ulgamynda oýunlar peýda bolar

Işe kabul ediş we işjeň gatnaşyklary ýola goýuş platformasy hökmünde tanalýan LinkedIn sosial ulgamy ulanyjylaryň platforma sarp edýän wagtyny köpeltmek üçin oýunlary ulanmagy karar etdi.

LinkedIn-iň ilkinji üç oýny - Queens, Inference we Crossclimb - enigma esasly bolar. Kompaniýanyň wekili oýunlaryň üstünde işlenýändigini tassyklady, ýöne goýberiljek senesini agzamady.
Kompaniýanyň wekili: "Platformany has gyzykly etmek, adamlar bilen aragatnaşygy berkitmek we gatnaşyk saklamak üçin täze mümkinçilikler döretmek maksady bilen LinkedIn-e enigma esasly oýunlary goşmak isleýäris" - diýdi.
LinkedIn-iň oýun ägirdi Microsoft-a degişlidigini ýatladýarys. Xbox-y, Activision Blizzard-y we ZeniMax -y öz içine alýan Microsoft-yň oýun telekeçiligi geçen çärýekde 7,1 milliard dollar girdeji getirdi.

şu gün 16:23
2164

Lamborghini Countach superkaryny 180 dollara ýygnap bolýar: Lego onuň kiçi nusgasyny çykardy

Lego ulular üçin niýetlenen Lamborghini Countach superkarynyň täze modelini Icons çylşyrymly gurluşyk toplumlarynyň hatarynda hödürledi. Meşhur kupeniň jikme-jik nusgasy 4-nji iýuldan satuwda peýda bolar, bahasy...

şu gün 15:41
4936

Arzuwyny hasyl etmek üçin 50 ýyl: ABŞ-nyň ýaşaýjysy özbaşdak gala galdyrypdyr

Koloradodaky kiçeňräk Raý şäherçesinde ýaşaýan Jim Bişop 50 ýyl mundan öň başlan galasynyň gurluşygyny tamamlady. Daşdan we reňklenen aýnadan gurlan adaty bolmadyk desga ýerli ýadygärlige öwrüldi we ýüzlerçe adamyň...

şu gün 14:38
4620

Alymlar garrylykda özüňi bagtly duýmagyň iki syryny açdylar

Italiýaly alymlaryň geçiren barlagynyň netijelerine görä, wäşilik duýgusy we ösen döredijilikli pikirleniş ukyby garrylykda özüňi bagtly duýmaga gönüden-göni täsirini ýetirýär. Işiň netijeleri Neuroscience Letters...

şu gün 09:54
1599

Anside multfilmler festiwalynyň Gran-prisini “Ulitkanyň memuarlary” aldy

Awstraliýaly režissýor Adam Elliotyň “Ulitkanyň memuarlary” (Мемуары улитки) animasion filmi Anside geçirilen Halkara animasion filmler festiwalynda Gran-pri-ni aldy. Bu barada Variety habar berýär. Plastilin görnüşde...