Formula-1 ýaryş awtoulaglarynyň tekerleriniň göwrümini kiçeltmekden ýüz öwürdi

  • 18.03.2024 06:04
  • 8103
Formula-1 ýaryş awtoulaglarynyň tekerleriniň göwrümini kiçeltmekden ýüz öwürdi

Formula-1 dünýä çempionatyny guraýjylar 2026-njy möwsümde 16 dýuýmlyk tekerlere geçmek pikirinden ýüz öwürdiler. 2022-nji ýylda bu ýaryşlardaky awtoulaglaryň tekerleriniň diametrini ulaldypdylar.

Ozal habar berlişi ýaly, Formula-1 2022-nji ýylda 13 dýuýmdan 18 dýuýmlyk tekerlere geçdi. Şol döwürde seriýanyň eýeleri we Halkara awtosport federasiýasy (FIA) awtoulaglary has giňeltmek ýörelgesine eýerdiler.
Häzir bolsa tekerleriň biraz kiçeldilmegini sportuň abraýyna we tehnologiki ösüşe zyýan ýetirer diýip hasaplaýarlar. 16 dýuýmlyk tekerlere geçmek meýilnamalary FIA maksatnamasynyň çäginde işlenip düzülen hem bolsa, esasy maksady formula awtoulaglarynyň agramyny azaltmakdy.
F-1 ýaryşyny tekerler bilen üpjün edýän “Pirelli kompaniýasynyň wekilleri hem 18 dýuýmlyk tekerde galmagyň peýdasyna ses berdiler. Täze ululyk teker öndürýän kompaniýadan önümçilik işine ep-esli üýtgeşmeler girizmegini talap ederdi, bu bolsa Pirelli-den eýýäm 2025-nji ýyldan başlap täze daşlykly tekerleriň synag meýilnamasyny taýýarlamak üçin tehnologiýasyny gyssagly we düýpli abatlamagy talap edýär.
Şeýlelik bilen, 2026-njy ýyl üçin Formula-1-iň tehniki düzgünleriniň soňky nusgasynda 18 dýuýmlyk tekerleri ulanmagy dowam etdirmek karary bar, ýöne olaryň daşlygynyň ululygyna we görnüşine biraz üýtgeşmeler girizildi.


şu gün 14:47
1063

Hytaý 2019-njy ýyldan bäri ilkinji gezek “Formula-1” tapgyryny kabul eder

2024-nji ýyl möwsüminiň “Formula-1” ulag klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň bäşinji tapgyry – Hytaýyň Gran-prisi anna güni başlaýar. Bu tapgyr çempionatda sprinter ýaryşyny öz içine alýan ilkinji...

08.04.2024 15:51
2421

Maks Werstappen Ýaponiýanyň “Gran-prisinde” ýeňiji boldy

“Red Bull” toparynyň niderlandiýaly sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1” ulag klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň dördünji tapgyry bolan Ýaponiýanyň Gran-prisinde ýeňiji boldy. Ýaryş “Sudzuka” awtodromynda...

02.04.2024 05:48
4495

“Formula-1-e” eýeçilik edýän kompaniýa MotoGP-ni satyn aldy

“Formula-1-e” eýeçilik edýän Liberty Media kompaniýasy MotoGP klasyndaky şosse-halkalaýyn motoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň 4 milliard ýewrodan gowrak baha satyn alnandygyny yglan etdi. Bu barada taraplaryň...

30.03.2024 16:45
3186

“Formula-1-e” eýeçilik edýän kompaniýa MotoGP-ni satyn almak isleýär

“Formula-1-e” eýeçilik edýän Liberty Media kompaniýasy MotoGP we superbaýk boýunça dünýä çempionaty üçin hukuklary bolan Dorna Sports kompaniýasyny satyn almakçy bolýar. Bu barada näbelli çeşmelere salgylanyp,...