P.T.Andersonyň baş keşpde Di Kaprio bilen täze filminiň çykjak senesi belli boldy

  • 16.03.2024 22:50
  • 7854
P.T.Andersonyň baş keşpde Di Kaprio bilen täze filminiň çykjak senesi belli boldy

Pol Tomas Andersonyň heniz ady bolmadyk indiki filmi 2025-nji ýylyň 8-nji awgustynda amerikan prokatyna çykar. Baş keşbi Leonardo Di Kaprionyň ýerine ýetirmegindäki film režissýoryň karýerasynda IMAX formatynda görkeziljek ilkinji film bolar. Bu barada Warner Bros.-a salgylanyp, IndieWire habar berýär.

Filme Di Kapriodan başga-da, Şon Penn, Rejina Holl, Alana Haim we Teýýana Teýlor gatnaşdy.
Häzirki wagtda Kaliforniýada surata düşüriş işleri dowam edýär. Filmiň sýužeti barada maglumatlar gizlin saklanýar. Gürrüňlere görä, film Tomas Pinçonyň “Waýnlend” romanynyň ekranlaşdyrylmasy bolup biler. Kartinanyň býujeti 115 mln dollara barabar.
Bu Di Kaprionyň häzirkizaman kinosynda esasy nusgawy režissýorlaryň biri bolan Anderson bilen ilkinji hyzmatdaşlygydyr. Anderson Wenesiýa kinofestiwalynyň Kümüş ýolbarsynyň, Kann kinofestiwalynyň režissýorlyk baýragynyň hem-de Berlinalede Altyn we Kümüş aýylaryň eýesidir. Onuň üç filmi – “There Will Be Blood” (2007), “The Master” (2012) we “Inherent Vice” (2014) BBC-niň wersiýasyna görä XXI asyryň iň beýik 100 filminiň sanawyna girýär.


düýn 16:01
1907

77-nji Kann kinofestiwalynyň programmasy yglan edildi

Parižde 2024-nji ýylyň 14-nji maýyndan 27-nji maý aralygynda geçiriljek 77-nji Kann kinofestiwalyna gatnaşyjylaryň atlary yglan edildi. Esasy bäsleşige 19 film girdi, olaryň arasynda Frensis Ford Koppola, Kirill...

11.04.2024 13:07
14743

Jeki Çan 70 ýaşyny belledi

Birnäçe nesil tomaşaçylaryň söýgüli aktýory we söweş sungatynyň ussady Jeki Çan 70 ýaşyny belledi. Ol garyp maşgalada önüp-ösdi we zehini, tutanýerliligi hem-de çydamlylygy bilen dünýäde meşhurlyk gazandy. Jeki...

10.04.2024 22:25
4493

Kewin Kostneriň “Gözýetimleri” Kannda görkeziler. Ol filmiň üstünde takmynan 40 ýyl işledi

Kewin Kostneriň Amerikanyň raýat urşunyň ilkinji ýyllary we ýurduň günbatar serhedinde ýaşaýan ýerli amerikan halklary barada gürrüň berýän “Gözýetimleri” 77-nji Kann film festiwalynyň meýilnamasyna goşuldy. Filmiň...

09.04.2024 13:55
3559

Haýao Miýadzakiniň “Oglan we guş” multfilmi dünýä prokatynda 200 mln dollardan gowrak girdeji ýygnady

Haýao Miýadzakiniň “Oglan we guş” multfilmi dünýä prokatynda resmi taýdan 200 mln dollardan gowrak girdeji ýygnady. Bu kartinanyň Hytaýdaky rekord görkezijileri – ilkinji uik-endde 73 mln dollar gazanmagy bilen...