Milliarder Bernar Arno Fransiýanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin orden aldy

  • 15.03.2024 09:58
  • 5673
Milliarder Bernar Arno Fransiýanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin orden aldy

LVMH kompaniýalar toparynyň prezidenti Bernar Arno Fransiýanyň iň ýokary döwlet baýragy - "Uly haçyň" kawaleri derejesinde Hormat legionynyň ordeni bilen sylaglandy. Dabara 13-nji martda Ýeliseý köşgünde geçirildi. Baýragy milliardere respublikanyň Prezidenti Emmanuel Makron gowşurdy. Bu barada BFMTV teleýaýlymy habar berýär.

Arnonyň sylaglanmagy onuň Fransiýanyň öňünde bitiren ajaýyp hyzmatlarynyň ykrar edilmesi boldy. Ol müňlerçe iş ornuny döretmek we Fransiýany dünýäniň gözellik pudagynda liderleriň birine öwürmek bilen, fransuz ykdysadyýetiniň ösüşine uly goşant goşdy.
Bloomberg Billionaries Index-e görä, häzirki wagtda Bernar Arno dünýäde iň baý adamdyr. Onuň baýlygy 205 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar. Onuň yzyndan Amazon-yň esaslandyryjysy Jeff Bezos ($199 mlrd) we Tesla-nyň hem X sosial ulgamynyň eýesi Ilon Mask ($184 mlrd) gelýär.
Hormat legionynyň ordeni Fransiýada 1802-nji ýylda Napoleon Bonapart tarapyndan döredilen iň ýokary döwlet baýragydyr. Ordeniň bäş derejesi bar: kawaler, ofiser, komandor, beýik ofiser we Uly haçyň kawaleri.


04.04.2024 11:56
15842

Forbes: 2024-nji ýylda milliarderleriň sany artdy, olaryň baýlygy rekord goýýar

“Forbes” žurnaly dünýäniň iň baý adamlarynyň ýyllyk reýtingini neşir etdi. LVMH fransuz kompaniýasynyň eýesi Bernar Arno 233 mlrd dollar baýlygy bilen sanawda ýene-de birinji orny eýeledi. Geçen ýyl onuň baýlygy...

06.03.2024 14:46
9581

Bezos 2021-nji ýyldan bäri ilkinji gezek dünýäde iň baý adam boldy

Amazon kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos 2021-nji ýyldan bäri ilkinji gezek dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda birinji orna gaýdyp geldi. Bu Bloomberg tarapyndan neşir edilen “Milliarderleriň indeksinden”...

28.01.2024 17:12
28550

Bernar Arno dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda birinji orna geçdi

LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) kompaniýalar toparynyň prezidenti Bernar Arno dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda Ilon Maskdan öňe geçip, birinji orny eýeledi. Bu barada “Forbes” žurnalyna salgylanyp, TASS...

07.01.2024 16:41
14401

Milliarder Bernar Arnonyň ogly LVMH-iň sagat brendleriniň bölümçesine ýolbaşçy boldy

Milliarder Bernar Arnonyň ogly Frederik LVMH kompaniýalar toparynyň topara degişli bolan sagat öndüriji brendleri dolandyrjak täze bölümçesiniň müdiri bellenildi. Bu barada kompaniýanyň içerki resminamasyna salgylanyp...