Tesla iň gymmat awtoöndüriji adyny elinden gidirdi

  • 23.02.2024 16:14
  • 19757
Tesla iň gymmat awtoöndüriji adyny elinden gidirdi

Tesla amerikan kompaniýasy öňdebaryjylygy Mercedes-Benz kompaniýasyna geçirip, iň gymmat awtoöndüriji adyny ýitirdi. Report agentliginiň habar bermegine görä, bu Brand Finance halkara analitik agentliginiň hasabatyndan gelip çykýar.

Tesla-nyň bahasynyň peselmegi elektromobil öndürijisiniň abraýyna we onuň brendiniň bahasyna täsir eden Ilon Mask bilen baglanyşykly dawalaryň esasynda bolup geçdi. Amerikan kompaniýasynyň bahasy 12%, 58,3 mlrd dollara çenli azaldy we bu hem Mercedes-Benz-e öňe çykmaga mümkinçilik berdi. Nemes markasynyň bahasy 1%, 59,4 mlrd dollara çenli artdy.
Reýtingde üçünji orny 52,7 mlrd dollar baha bilen Toyota saklady.
Şeýle-de, Brand Finance konsalting kompaniýasynyň analitikleri dünýäde iň güýçli awtomobil brendini kesgitlediler. Ol Italiýanyň Ferrari markasy boldy. Iň gymmatly Hytaý awtoöndürijisi diýlip BYD yglan edildi. Onuň bahasy 20%, 12,1 mlrd dollara çenli ýokarlandy.


13.07.2024 21:03
20653

Täze Toyota Avalon resmi taýdan tanyşdyryldy. Ol garaşylandan hem köp täzelenmelere eýe bolupdyr

Hytaýda FAW Toyota bilelikdäki kärhanasy täzelenen Toyota Avalon biznes sedanyny hödürledi. Awtoulag garaşylandanam has köp üýtgeşmelere eýe bolupdyr  diýip, ITHome habar berýär. Esasy täzelenmeler: Qualcomm Snapdragon...

08.07.2024 15:37
7039

Iýun aýynda Toyota "Prius" modeliniň bary-ýogy 13 sanysyny satdy

Toyota Prius-yň täze nesliniň ýylyň başynda ýokary çykan satuwy, geçen ýyl bilen deňeşdirilende, iýun aýynda 99,5 göterim pese gaçdy. Kompaniýa geçen aý bu ulagyň bary-ýogy 13 sanysyny satdy. Motor1-iň habar bermegine...

08.07.2024 14:15
8256

Tesla Cybertruck pikapy üçin çadyr we düşekçe çykaryldy

Cybertruck Co kompaniýasy, Tesla Cybertruck üçin elektrik pikapy ykjam kempinge öwürýän täze üstki gurluş çykardy. Täze goşundy 1219 x 2235 mm ölçegli düşegi bolan açylyp-ýygnalýan çadyry öz içine alýar. Çadyryň...

07.07.2024 23:13
5476

Hyundai we Kia J.D. Power-iň täze awtoulaglaryň hil sanawynda Lexus bilen Toyota–dan öňe geçdi

J.D. Power gullugy täze awtoulaglar üçin iň soňky hil bahasyny çykardy. Ol pudak boýunça ortaça görkezijide 100 ulagda 195 meseläniň (PP100) bardygyny tassyklaýar. Şeýle-de bolsa, köpçülikleýin bazaryň brendleri...