Türkmen talyby jiu-jitsu boýunça Harkow oblastynyň çempiony boldy

  • 31.01.2024 15:21
  • 19249
Türkmen talyby jiu-jitsu  boýunça Harkow oblastynyň çempiony boldy

Ukrainanyň Harkow politehniki institutynda bilim alýan türkmen talyby Babageldi Halimow 90 kilogram agram derejesinde jiu-jitsu boýunça Harkow oblastynyň çempiony boldy. Bu barada ORIENT Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasyna salgylanyp habar berýär. 

Oblast çempionaty Ukrainanyň Milli Jiu-Jitsu söweş federasiýasy tarapyndan guraldy. Çempionat 19-40 ýaş aralygyndaky toparlary öz içine aldy. Bäsleşik oblastyň dolandyryş merkezi bolan Harkow şäheriniň sport toplumynda geçirildi.
Daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan Türkmenistanyň raýatlary, dürli ugurlarda öz ukyp-başarnyklaryny görkezip bilim edaralarynyň sport we ylmy durmuşyna işjeň gatnaşýarlar.


şu gün 08:29
2380

«Arkadag» FK «Zenit» FK bilen deňme-deň oýnady

21-nji fewralda Türkmenistanyň çempiony "Arkadag" futbol kluby bilen Russiýanyň premýer-ligasynyň çempiony "Zenitiň" arasynda ýoldaşlyk duşuşygy geçirildi. Abu-Dabide (BAE) okuw-türgenleşikleriniň çäklerinde geçen...

20.02.2024 14:51
18346

«Arkadag» FK ýoldaşlyk duşuşygynda Russiýanyň «Pari NN» klubuny ýeňdi

18-nji fewralda Türkmenistanyň çempiony “Arkadag” futbol topary Russiýanyň Nižniý Nowgorod şäheriniň “Pari NN” toparyny 1:2 hasabynda ýeňdi. Ýoldaşlyk duşuşygy Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty Abu-Dabide geçirildi...

16.02.2024 20:51
16331

Türkmenistan FIFA-nyň täzelenen reýtinginde öňki ornuny saklap galdy

15-nji fewralda FIFA-nyň reýtinginiň 2024-nji ýylda ilkinji täzelenmesi boldy. Şeýlelikde, reýtingiň ilkinji onlugynda hiç hili üýtgeşme ýok. Täzelenen reýtingde Türkmenistan 1078 utuk bilen 141-nji ornuny saklap...

16.02.2024 20:40
16691

"Arkadag" futbol kluby Peterburgyň "Zenit" kluby bilen duşuşar

21-nji fewralda «Arkadag» futbol kluby BAE-däki okuw-türgenleşik ýygnanyşygynyň dowamynda Sankt-Peterburgyň «Zenit» topary bilen güýç synanyşar. Bu barada «Arkadag» futbol klubunyň Metbugat gullugy habar berdi...