Nokia 1100 taryhda iň köp satylan telefon boldy

  • 29.01.2024 15:42
  • 14795
Nokia 1100 taryhda iň köp satylan telefon boldy

Düwmeli «Nokia 1100» taryhda iň meşhur jübi telefony boldy. «Visual Capitalist» portaly iň köp satylan enjamlaryň sanawyny düzdi.

Çeşmä görä, sanawyň birinji ornuny 2003-nji ýylda çykan «Nokia 1100» eýeledi, alty ýylda onuň 250 million nusgasy satylypdyr. Ikinji orny 248 million enjamdan biraz pes görkezijisi bolan, bu brendiň ýene bir düwmeli modeli – «Nokia 1110» eýeledi.
Iň meşhur enjamlaryň üçlüginde «iPhone 6» we «6 Plus» (222 million nusga) hem orun aldy. Onuň uly sensorly ekrany bolan jübi telefonlarynyň eýýamyny açandygy we häzirki döwürde iň köp satylan smartfon bolmagynda galýandygy bellenilýär.
Ilkinji bäşlige «Nokia 105» (200 million nusgada satyldy), şeýle hem «iPhone 6s» we «6s Plus» (174 million nusga) girdi. Olardan aşakda fin we amerikan brendleriniň beýleki modelleri ýerleşdi. Şol bir wagtyň özünde, düwmeli «Samsung E1100» ilkinji ýigrimilikde 11-nji orny, eplenýän «Motorola Razr V3» bolsa 17-nji orny eýeledi.


30.04.2024 13:19
15171

90-njy ýyllaryň Nokia 3210 döwrebap funksiýalar bilen gaýdyp gelýär

HMD Global Nokia 3210-yň gaýtadan dikeldilendigini habar berýär. Ilkinji çykanyndan 25 ýyl soň, 3210 täzelenen wersiýada gaýdyp gelýär. Telefon öňki tanalýan dizaýnyny saklap galar, ýöne häzirki zaman funksiýalaryna...

14.04.2024 14:23
11479

Häzirki zaman USB Type-C bolan düwmeli Nokia telefonlary çykdy

HMD kompaniýasy birbada üç sany täze düwmeli telefon çykardy: Nokia 6310 (2024), 5310 (2024) we 230 (2024). Bu barada GSMArena portaly habar berýär. Nokia 6310 – bu 1450mAs sygymly akkumulýatory we ÝB-niň talaplaryna...

23.03.2024 11:56
15165

Nokia gaýdyp gelýär: HMD Global Nokia 3210-nyň täze nusgasyny çykarar

Hytaýyň HDM Global kompaniýasy Nokia telefonynyň täze nusgasyny hödürlär. Bu barada Nokiamob neşiri habar berýär. Nokia brendiniň hukuklaryna eýelik edýän kompaniýanyň X sosial ulgamyndaky sahypasynda täze telefonyň...

18.01.2024 17:54
15408

Nokia ýakyn wagtda smartfon bazaryndan gider

2024-nji ýylyň 1-nji fewralyndan başlap, «Nokia-nyň» resmi web sahypasyndan smartfonlar bölümi aýrylar, häzirki wagtda onda «HMD Global» kompaniýasynyň «Nokia» brendi astynda çykýan enjamlary hödürlenýär. 2026...