Microsoft oýun bölüminiň işgärleriniň 8%-ini azaltmak kararyna geldi

  • 28.01.2024 16:39
  • 2492
Microsoft oýun bölüminiň işgärleriniň 8%-ini azaltmak kararyna geldi

Microsoft korporasiýasy özüniň Microsoft Gaming-iň wideo oýun bölüminiň düzümine girýän Activision Blizzard, Xbox we ZeniMax kompýuter oýunlarynyň döredijilerinden 1,9 müň işgäri azaldar. Munuň kompaniýanyň işgärleriniň umumy sanynyň 8 göterimidigini The Verge portalyna salgylanýan TASS habar berýär.

“Microsoft Gaming-iň we Activision Blizzard-yň ýolbaşçylary durnukly çykdajy gurluşy bilen bitewi ösüş strategiýasyna we anyk meýilnama eýe bolmaga borçlanýar […] Bu işiň çäginde 22 müň adamdan ybarat oýun bölümimizden 1,9 müň adam azaltmak üçin kyn karara geldik” diýip,  Microsoft Gaming-iň başlygy Fil Spenseriň hatyna salgylanýan portal onuň sözlerini getirýär.

Bu hatdan görnüşi ýalyişden çykarmaklyk, esasan, Activision Blizzard-yň işgärlerine täsir eder.
Mundan başga-da, Microsoft-da 20 ýyldan gowrak işlän Maýk Ibarra Activision Blizzard-yň başlygy wezipesinden gider we kompaniýanyň baş dizaýneri hem-de esaslandyryjysy Allen Adam hem işden çykar.
Microsoft geljek hepde Activision Blizzard-yň täze prezidentiniň adyny yglan etmegi meýilleşdirýär.


11.02.2024 13:27
3029

Microsoft-yň bazar bahasy 3,12 trillion dollara ýetdi. Kompaniýa Apple-iň rekordyny täzeledi

Microsoft bazar bahasynda Apple-den öňe geçip, dünýäniň iň gymmat kompaniýasyna öwrüldi. Soňky iki hepdäniň dowamynda onuň bahasy 0,12 trillion dollar artyp, 3,12 trillion dollara ýetdi. Microsoft iň ýokary nokady...

05.02.2024 01:15
2781

Apple 2023-nji ýylda dünýäde iň gymmat brend boldy

Brand Finance Global 500 ýyllyk reýtingine görä, Apple kompaniýasynyň brendi dünýäde iň gymmat brend boldy. Firma Microsoft, Google we Amazon korporasiýalarynyň brendlerinden öňe geçdi. Bu barada halkara Brand...

04.02.2024 21:26
7402

Ilon Mask yzly-yzyna ikinji ýyl gereginden artyk baha berlen baş direktor diýlip yglan edildi

Fortune işewürler žurnaly ABŞ-daky gereginden artyk baha berlen we kembaha garalan baş direktorlaryň ýyllyk sanawyny hödürledi. “Artyk baha berlen” ýolbaşçylaryň anti-reýtingine Tesla-nyň we SpaceX-iň ýolbaşçysy...

25.01.2024 23:43
8529

Microsoft bazar bahasy 3 trln dollardan geçen taryhda ikinji kompaniýa boldy

24-nji ýanwarda Microsoft korporasiýasynyň umumy kapitalizasiýasy paýnamalaryň bahasynyň 1,5% ýokarlanmagy netijesinde 3 trln dollardan geçdi. Şeýlelik bilen, Satýa Nadellanyň kompaniýasy dünýäde şeýle derejä ýetmegi...