Ford Explorer awtoulaglarynyň bütin dünýä boýunça 2 milliondan gowragy yzyna çagyrylýar

  • 26.01.2024 22:35
  • 8315
Ford Explorer awtoulaglarynyň bütin dünýä boýunça 2 milliondan gowragy yzyna çagyrylýar

Motor1 neşiriniň habaryna görä, Ford kompaniýasy dünýädäki 2,2 million Ford Explorer kysymly awtoulaglaryny yzyna çagyrýar.

Mesele öňdäki stoýkanyň nakladkasynyň ygtybarly berkidilmezliginde. Bu kemçilik 2011-nji ýyldan 2019-njy ýyla çenli öndürilen awtoulaglara degişli. Ford-yň resmi wekili bu kemçiligiň ulaglaryň umumy sanynyň takmynan 5%-ine täsir edip biljekdigini aýtdy, ýöne kompaniýa bu modeliň eýelerini ulagy gözden geçirtmek üçin dellallar bilen habarlaşmaga çagyrýar. Diňe Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda bu modeliň 1,8 million sanysynyň yzyna çagyrylandygy bellendi.
Geçen ýyl Ford ABŞ-da jemi, takmynan, 6,1 million bolan 58 modeli yzyna çagyrypdy.


09.02.2024 00:04
7038

Ford-yň täze ulaglary Tesla Model 3 we arzan hytaý awtoulaglary bilen bahada bäsleşip biler

Ford ozal näbelli “skunkworks topary” bilen bilelikde Tesla-nyň we Hytaý öndürijileriniň elektrik awtoulaglary bilen bahada bäsleşip biljek elektrik ulaglarynyň köpçülikleýin önümçiligini ýola goýar. Bu barada...

07.02.2024 17:40
9484

HotCars 2024-nji ýylda iň ygtybarly awtoulag markalaryny saýlady

HotCars neşiriniň hünärmenleri ygtybarly awtomobil markalarynyň reýtingini düzdüler. Bu barada tarantas.news habar berýär. Bu sanawda birinji orny Koreýanyň Hyundai konserniniň premial subbrendi bolan Genesis eýeledi...

06.02.2024 14:07
10017

Ford dizaýny Golliwudyň aktrisasy tarapyndan işlenip düzülen özboluşly Mustang-y görkezdi

Ford Golliwudyň aktrisasy Sidni Suininiň gatnaşmagynda işlenip düzülen özboluşly Mustang modelini görkezdi. Aktrisa awtoulagyň dizaýnyny işläp düzdi diýip, Carscoops-a salgylanýan Motor.ru habar berdi. Bu Ford...

01.02.2024 14:37
2632

Ford Edge önümçilikden aýrylýar

Ford kompaniýasy önümçilikden Edge krossowerini aýyrýar. Soňky nusga Kanadanyň Okwill şäherindäki zawodyň konweýerinden 2024-nji ýylyň 26-njy aprelinde çykar. Ford Edge 2006-njy ýylyň başynda Detroýtdaky awtosalonda...