Türkmenistan we Türkiýe 32 ýylyň dowamynda umumy bahasy 50 milliard dollarlyk 1080 taslamany üstünlikli durmuşa geçirdi

  • 26.01.2024 22:11
  • 7646
Türkmenistan we Türkiýe 32 ýylyň dowamynda umumy bahasy 50 milliard dollarlyk 1080 taslamany üstünlikli durmuşa geçirdi

Türkmenistan Garaşsyzlygyna eýe bolanyndan bäri türk kompaniýalary Türkmenistanda umumy bahasy 50 milliard dollardan gowrak bolan 1080-e golaý taslamany üstünlikli durmuşa geçirdiler. Bu barada Türkiýe Respublikasynyň täze ilçisi Ahmet Demirok metbugat maslahatynda habar berdi.

«Bu maglumatlar, şübhesiz, Türkmenistanyň türk kompaniýalaryna bolan ynamynyň beýanydyr» diýip, diplomat nygtady.

Ol türk kompaniýalarynyň Türkmenistanda elektrik stansiýalary, elektrik geçiriji we paýlaýyş liniýalary, awtoulag ýollary, ýaşaýyş jaýlary, söwda merkezleri, uniwersitetler, mekdepler, jemgyýetçilik binalary, myhmanhanalar, zawodlar, kanallar, muzeýler, seýilgähler, hassahanalar we portlaryň gurluşygy ýaly möhüm infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirendigini belledi.


şu gün 07:44
475

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

27.02.2024 19:36
3766

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler

26-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi J.MakGregor bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gepleşikleriň...

27.02.2024 19:32
6424

Lapis Lazuli ulag geçelgesiniň wekilleri Aşgabatda duşuşyk geçirerler

26-njy fewralda Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçiren duşuşyklarynyň barşynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan...

27.02.2024 10:02
4723

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň duşuşygy geçiriler

27-nji fewralda Minskide GDA agza döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibinde GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň, Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň...