Ferrari ýelkenli sport üçin gämileri döretmek bilen meşgullanar

  • 25.01.2024 23:49
  • 3421
Ferrari ýelkenli sport üçin gämileri döretmek bilen meşgullanar

Ferrari kompaniýasy ýelkenli sport üçin öz toparyny döredendigini, onuň ýolbaşçysynyň bolsa köp ýyllap Maserati kompaniýasy bilen işleşen Jowanni Soldininiň boljakdygyny habar berdi. Bu barada championat.com belleýär.

Kompaniýa bu taslama üçin – konsepsiýany döretmek tapgyryndan başlap, gämini taslamak we ony gurmak tapgyryna çenli – özüniň ähli öňdebaryjy tehnologiýalaryny ulanjakdygyny belledi. Maranelloda geljekde bu tejribäniň kompaniýanyň sportkarlaryna-da oňyn täsir etmegine bil baglanylýar.

“Biz ýaryş ruhumyzy güýçlendirjek gyzykly syýahatyň bosagasynda. Biziň potensialymyz adaty çäklerden çykmaga we soňky innowasiýalarymyzy görkezmäge mümkinçilik berer” – diýip, Ferrari-niň prezidenti Jon Elkann belleýär.

Belläp geçsek, Jowanni Soldini soňky 11 ýyl Maserati topary bilen işleşdi.


23.02.2024 16:14
16117

Tesla iň gymmat awtoöndüriji adyny elinden gidirdi

Tesla amerikan kompaniýasy öňdebaryjylygy Mercedes-Benz kompaniýasyna geçirip, iň gymmat awtoöndüriji adyny ýitirdi. Report agentliginiň habar bermegine görä, bu Brand Finance halkara analitik agentliginiň hasabatyndan...

17.11.2023 12:31
6803

Ferrari işgärlerini höweslendirmek üçin täze meýilnamasyny hödürledi

Ferrari Group öz işgärleri üçin täze höweslendiriş meýilnamasyny hödürledi. Geljek ýylyň birinji ýarymynda Italiýanyň superkar öndürijisiniň bäş müňden gowrak işgäri takmynan 2065 ýewro (2,24 müň dollar) bahasy...

15.11.2023 11:55
9398

Ferrari 250 GTO — dünýäde auksionda satylan iň gymmat awtoulag

1962-nji ýylyň Ferrari 250 GTO ýaryş awtomobili Nýu-Ýorkda geçirilen Sotheby’s auksionynda rekord 51,7 mln dollara satyldy. Bu barada çäräniň resmi saýtyna salgylanyp, Report habar berýär. Satylan Ferrari 250 GTO 60...

07.11.2023 09:12
23058

Eger siz şu gün Ferrari zakaz etseňiz, awtoulagy 2026-njy ýyldan bärde alyp bilmersiňiz

Ferrar-niň baş direktory kompaniýanyň awtoulaglary üçin nobatyň birnäçe ýyla uzandygyny habar berdi. Isleg şeýle bir ýokary welin, italýan markasynyň 2025-nji ýylyň bütin dowamyna ýeterlik sargytlary bar. Aslynda...