Dubaýda dünýädäki iň uzyn kese binanyň gurluşygy tamamlanýar

  • 25.01.2024 23:31
  • 24732
Dubaýda dünýädäki iň uzyn kese binanyň gurluşygy tamamlanýar

Dubaýda 225 metrlik gorizontal (kese) panoramo binasynyň gurluşygy tamamlanýar. Ol dünýädäki iň uzyn konsol binasy bolar. Taslama Ýaponiýanyň Nikken Sekkei binagärlik studiýasy tarapyndan işlenip taýýarlandy diýip, Dezeen habar berýär.

The Link diýlip atlandyrylýan bu konsol One Za’abeel atly iki sany beýik binany birleşdirýän köpri görnüşindäki gorizontal panorama binasydyr. Iki diňiň beýikligi – 241 m (57 gat) we 304 m (67 gat). Polat karkasdan we aýnadan ybarat konsol alty zolakly awtoulag ýolundan 100 m belentlikde ýerleşýär. Onuň agramy 9 müň tonna barabar.
Bu gorizontal binada restoranlar, 360 gradus syn bilen syn ediş meýdançasy, basseýn, spa, şeýle-de söwda toplumy we myhmanhana otaglary ýerleşer.
One Za’abeel hem täjirçlik, hem ýaşaýyş jaý emlägini öz içine alýan köp funksionally toplumdyr. Bu ýerde apartementler, myhmanhanalar, köp sanly barlar, restoranlar we güýmenje ýerleri bolar. Iki dik binanyň gurluşygy 2016-njy ýyldan 2021-nji ýyla çenli dowam etdi. The Link-iň gurluşygyny 2024-nji ýylyň ahyryna çenli tamamlamak meýilleşdirilýär.


30.01.2024 07:45
16928

Dubaýda bahasy 2,7 million dollardan 10 million dollara çenli bolan öýli kaşaň Mersedes-Benz Places ýaşaýyş diňi gurlar

Mersedes-Benz Emiratyň Binghatti jaý gurluşyk şereketi bilen bilelikde Dubaýda başy gökdirän Mercedes-Benz Places ýaşaýyş jaýyny gurar, ondaky öýleriň hersiniň bahasy 10 million dollar bolar diýip, Inc. habar berýär...

04.01.2024 14:25
14457

BAE-de Täze ýyl feýerwerki Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi

BAE-niň Ras-el-Haýma Emirliginde ýaýbaňlandyrylan Täze ýyl feýerwerki Ginnesiň rekordlar kitabyna iki ugur boýunça girizildi: ol suwuň ýüzündäki iň uzyn feýerwerk we asmandaky iň uzyn feýerwerk boldy. Bu barada...

30.12.2023 17:13
7850

Dubaýda dünýädäki iň uly Rubigiň kubigi gurnaldy

Dubaýdaky 700 töweregi ýokary okuw mekdebini we okuw merkezlerini jemleýän bilim klasteri Dubai Knowledge Park öz 20 ýyllygy mynasybetli agramy 300 kg-dan gowrak ägirt uly Rubigiň kubigini gurnady. Bu kubik Ginnesiň...

20.12.2023 14:33
12272

BAE-niň bütin çäginde mugt Wi-Fi işe girizildi

Abu-Dabiniň ýaşaýjylary we myhmanlary awtobusda, kenarda ýa-da seýilgähde, umuman, nirede bolandyklaryna garamazdan, indi hemişe aragatnaşykda bolup bilýärler. Khaleej Times neşiriniň habar bermegine görä, Häkimlikler...