Dueýn Jonson TKO kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň agzasy boldy

  • 25.01.2024 17:10
  • 10475
Dueýn Jonson TKO kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň agzasy boldy

Meşhur amerikan aktýory, prodýuser we restler Dueýn Jonson TKO Group Holdings, Inc. kompaniýasynyň müdirler geňeşine goşuldy. Bu barada geňeşiň wekili Wins Makmen habar berdi diýip, championat.com belleýär.

“Ýeriň ýüzünde sportuň, güýmenjäniň, habar beriş serişdeleriniň we biznesiň arabaglanyşygyna Jonson ýaly gowy düşünýän adam kän däl. Biz onuň TKO-nyň müdirler geňeşine goşulandygyna we kompaniýamyzy täze derejä çykarmaga kömek etjekdigine buýsanýarys” – diýip, guramanyň metbugat gullugy Makmeniň sözlerini getirýär.

Belläp geçsek, TKO Group Holdings, Inc 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda esaslandyryldy. Ol WWE (amerikan restling-promouşeni) bilen UFC-niň (Absolýut söweş çempionaty) birleşmeginiň netijesinde gurnaldy.
Ýatlap geçsek, Jonson 51 ýaşynda. Ol taryhda iň beýik restlerleriň biri hasaplanýar. Öň, ol WWE-de çykyş etdi.

şu gün 07:35
1563

ZTE Nubia Music aýdym-saz smartfonyny hödürledi. Onuň sesi beýlekileriňkiden 600%  güýçli çykýar

ZTE kompaniýasy Barselonada geçirilen Mobile World Congress 2024 tehnologiýa sergisinde Nubia Music smartfonyny hödürledi. GizmoChina neşiriniň habar bermegine görä, enjam dizaýny, şeýle hem gulaklyklary birikdirmek...

şu gün 07:32
408

ABŞ-da täjirçilik däl taslamalara gowşurylýan Independent Spirit Awards film baýragynyň ýeňijileri yglan edildi

Santa-Monika şäherinde (Kaliforniýa ştaty, ABŞ) garaşsyz kino pudagynda gazanylan üstünliklere hormaty dabaralandyrýan Independent Spirit Awards baýragynyň 39-njy gowşurylyş dabarasy geçirildi. Independent Spirit...

şu gün 07:30
1068

Standard iPhone 17-ler Pro modelleriniňki ýaly 120Hz ekrana eýe bolar

Apple iPhone 17-ni we iPhone 17 Plus-y 120Hz täzelenme tizlikli ProMotion displeýleri bilen enjamlaşdyryp biler. Bu barada The Elec-e salgylanýan  IXBT.com habar berdi. Häzirki wagtda ProMotion tehnologiýasy diňe...

şu gün 06:38
4246

Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde “Talyp gözeli - 2024” bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde talyp gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi...