Şowsuz filmlere gowşurylýan «Altyn malina» baýragyna dalaşgärler yglan edildi

  • 24.01.2024 17:44
  • 7997
Şowsuz filmlere gowşurylýan «Altyn malina» baýragyna dalaşgärler yglan edildi

Her ýylda şowsuz filmlere gowşurylýan 44-nji «Altyn malina» baýragyna dalaşgärler yglan edildi. Bu barada çäräniň resmi web sahypasynda habar berildi.

Skott Wonyň režissýorlyk eden «Saklap bolmaýanlar 4» filmi birbada ýedi ugurda dalaşgär görkezildi: «Iň erbet film», «Iň erbet režissýor», «Iň erbet ikinji derejeli aktýor», «Iň erbet ikinji derejeli aktrisa», «Iň erbet ekran dueti» we beýlekiler.
«Şeýtany kowujy: Dindar» we «Winni Puh: Gan we bal» filmleri hem bu baýraga dalaşgärlik boýunça öňdäki orunlary eýelediler – gorky filmleri bäş ugurda dalaşgär görkezildi. «Şazam! Taňrylaryň gazaby» we «Garynja adam we Ary: Kwantomaniýa» kinokomiksleri dört ugurda dalaşgär görkezildi.
«Iň erbet aktýor» baýragyna Jon Woýt, Win Dizel, Rassel Krou, Jeýson Steýtem we Kris Ewans hödürlendi. Şol ugur boýunça aktrisalaryň arasynda Ana de Armas, Jennifer Lopes, Helen Mirren, Megan Foks we Salma Haýek bellenildi.
Şowsuz filmlere gowşurylýan «Altyn malina» baýragynyň gowşurylyş dabarasy 9-njy martda geçiriler.

şu gün 09:53
5479

Tom Kruz Oskar baýragynyň eýesi Alehandro Inýarritunyň täze filminde oýnar

“Missiýany ýerine ýetirmek mümkin däl” filminiň gahrymany Tom Kruz drama kinosyna gaýdyp gelýär: aktýor Oskar baýragyna eýe bolan režissýor Alehandro Gonsales Inýarritunyň (“Guş-adam”, “Diri galan”) täze filminde...

şu gün 09:52
16905

Kongoly “göze ilmezek” guşuň ilkinji suraty peýda boldy. Ol "ýitirilen" görnüşleriň sanawyna girizilipdi

Kongoda geçirilen ekspedisiýa 20 ýyllap göze ilmän galan sary hüpükli, tuwulga kelle guşuň (Prionops alberti) seýrek görnüşini bellige aldy. Açyk sary “tuwulgaly” gara guş öň “ýitirilen” diýip hasaplanýardy. "Haýtek"...

şu gün 09:49
8432

“Garri Potter” gaýdyp gelýär: täze serialyň ilkinji görkezilişi yglan edildi

“Garri Potter” serialy 2026-njy ýylda HBO Max akym hyzmatynda çykar. Warner Bros. Discovery-niň baş direktory Dewid Zaslaw muny maýadarlar bilen geçirilen ýygnakda yglan etdi diýip, IGN habar berýär. Ol bu taslamanyň...

düýn 22:50
11710

Messiniň türgenleşik wagty haýsy aýdymlary diňleýär? Apple Music bu barada aýtdy

«Apple Music» argentinaly futbolçy Lionel Messiniň oýunlardan öň diňlemegi halaýan 60 aýdymdan ybarat «Messi: The Warm-Up» pleýlistini mälim etdi. 3,5 sagatlyk sanaw argentin kumbiýasy, estrada, r'n'b we rok ýaly...