Türkmenistandan 8 sany dzýudoçy Parižde geçjek "Uly tuwulga" ýaryşyna gatnaşar

  • 24.01.2024 15:19
  • 6980
Türkmenistandan 8 sany dzýudoçy Parižde geçjek "Uly tuwulga" ýaryşyna gatnaşar

2 ― 4-nji fewralda Fransiýanyň Pariž şäherinde dzýudo boýunça «Uly tuwulga» ýaryşy geçiriler. Ýaryşa Türkmenistanyň dzýudo boýunça milli ýygyndysynyň agzalary hem gatnaşar. Ýaryş erkekleriň we zenanlaryň arasynda her haýsyndan 7 agram derejesinde 680 türgeniň gatnaşmagynda geçiriler.

Halkara Dzýudo federasiýasynyň resmi saýtynyň (IJF) habar berşi ýaly, Türkmenistan ýaryşa 8 türgen bilen gatnaşar.
Has takygy, ýurduň erkekler ýygyndysyna Aýbek Omirow (60 kilograma çenli agram derejesinde), Serdar Rahymow, Hekim Agamämmedow (ikisi hem 66 kilograma çenli agram derejesi), Mämmedaly Açyldyýew (90 kilograma çenli) we Baýmyrat Majanow (100 kilograma çenli) dagy wekilçilik eder.
Türkmenistanyň zenanlar ýygyndysynda bolsa Gurbanaý Gurbanowa (48 kilograma çenli), Maýsa Pardaýewa (57 kilograma çenli) we Zülhumar Daşgynowa (63 kilograma çenli) dagy ýaryşar.
Pariž ýaryşynyň baýrak gaznasy 154 müň ýewrodyr. Bu paýdan altyn medalyň eýeleri 5 müň, kümüş medalçylar 3 müň, bürünç medal gazanan türgenler bolsa 1,5 müň ýewro gazanar.


şu gün 07:49
1639

Türkmen karateçileri BAE-de geçirilen Ýaşlar ligasy ýaryşynda iki bürünç medal gazandylar

Türkmenistanly türgenler Fujeýrada (Birleşen Arap Emirlikleri) geçirilen «Ýaşlar karate ligasy» halkara ýaryşynda iki bürünç medal gazandylar. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar berýär....

27.02.2024 15:00
23170

“Men size bil baglaýaryn!” Arsen Wenger Türkmenistany futbol üstünliklerine ruhlandyrdy

Londonyň “Arsenalynyň” öňki halypasy Arsen Wenger Türkmenistandaky futbol janköýerlerine we söýüjilerine ýüzlendi. Meşhur fransiýaly hünärmen ýurduň beýik futbol ýurduna öwrülmegini arzuw etdi. “Türkmenistandan...

27.02.2024 08:56
7585

Türkmen dzýudoçylary Warsaw European Open 2024 ýaryşynda altyn we kümüş medal gazandylar

Türkmen dzýudoçylary Maýsa Pardaýewa we Serdar Rahymow 24-25-nji fewralda Warşawada geçirilen “Warsaw European Open 2024” ýaryşynda, degişlilikde, altyn we kümüş medal gazandylar. Bu barada “Türkmenistan: Altyn...

26.02.2024 13:40
15686

«Arkadag» FK Gyrgyzystanyň çempionyndan üstün çykdy

"Arkadag" futbol kluby BAE-de dowam edýän okuw türgenleşikleriniň barşynda ýoldaşlyk duşuşygynda Gyrgyzystanyň çempiony "Abdyş-Atadan" 2:1 hasabynda üstün çykdy. Täze möwsüme taýýarlygyň çäklerinde Türkmenistanyň...