«Apple» akylly sagatlarynda ýene bir möhüm tehnologiýanyň ulanylmagy gadagan edilip bilner

  • 27.01.2024 11:17
  • 5694
«Apple» akylly sagatlarynda ýene bir möhüm tehnologiýanyň ulanylmagy gadagan edilip bilner

«Apple» kompaniýasy lukmançylyk enjamlaryny öndürýän «Masimo» kompaniýasy bilen patent boýunça kazyýet dawasynda ýeňilendigi sebäpli 2024-nji ýylyň önümçiligine degişli akylly sagatlarynda ukuda apnoe keselini ýüze çykarmak funksiýasy ulanylmaz. Bu barada insaýder we «Bloomberg» neşiriniň habarçysy Mark Gurman «Power On» habarlar býulleteninde habar berdi.

Geçen hepde Federal şikaýat kazyýeti «Apple» kompaniýasynyň ABŞ-nyň Halkara söwda komissiýasynyň (ITC) «Watch Series 9» we «Ultra 2» akylly sagatlaryny satmagy gadagan etmek çözgüdini ýatyrmak baradaky haýyşyny ret etdi. Bu çözgüt «Apple» kompaniýasynyň «Masimo» kompaniýasy bilen gandaky kislorodyň derejesini ölçemek tehnologiýasy boýunça patent dawasynda ýeňilenden soň kabul edildi. Şeýlelikde, «Apple» ähli täze akylly sagatlarynda pulsoksimetri öçürmäge mejbur boldy.
Emma bu mümkinçiligiň öçürilmeginiň «Apple» müşderileriniň hemmesini 2023-nji ýylda öndürilen sagatdan daşlaşdyrmaz diýlip hasaplanýar. Şeýle-de bolsa, «Masimo» kompaniýasyndan ýeňilmek korporasiýa üçin uly kynçylyklar döredýär.

«Birinjiden, bu örän utandyryjy ýagdaý. <…>. Ikinjiden, has möhümi, patent dawasynda ýeňilmek «Apple» üçin geljekki akylly sagatlarda başga funksiýalary girizmek meselesini döredýär» diýip, Gurman belledi.

Hususan-da, kompaniýanyň 2024-nji ýylyň önümçiligine degişli sagatlarda ukuda apnoe keselini ýüze çykarmak mümkinçiliginden ýüz öwrüp biljekdigi aýdylýar. Çünki apnoe keselini ýüze çykarmak gandaky kislorodyň derejesini ölçemek bilen baglanyşyklydyr. Ýagny, bu funksiýa üçin sagatda pulsoksimetr  ulanylmaly, ony bolsa «Apple-iň» ABŞ-nyň çäginde ulanmagy gadagan.


şu gün 11:48
39

Spotify bilen adalatsyz bäsdeşlik üçin Ýewropa Apple-e 500 million ýewro jerime salar

Ýewropa komissiýasy Spotify ýaly üçünji tarap aýdym-saz akym programmalarynyň işlemegini kynlaşdyrýandygy üçin Apple-e, takmynan, 500 million ýewro jerime töletmäge taýynlanýar diýip, ITHome habar berýär. Bu Spotify...

15.02.2024 18:58
6150

Sukerberg: Meta Quest 3-iň VR äýnegi Apple Vision Pro-dan has gowy we 7 esse arzan

Meta-nyň baş direktory Mark Sukerberg 500 dollarlyk Meta Quest 3 garnituryny Apple-iň ýaňy-ýakynda çykaran 3500 dollarlyk Vision Pro-sy bilen deňeşdirdi. Milliarder Quest 3-iň Apple-iň täze önüminden birnäçe ugurda...

11.02.2024 13:27
2986

Microsoft-yň bazar bahasy 3,12 trillion dollara ýetdi. Kompaniýa Apple-iň rekordyny täzeledi

Microsoft bazar bahasynda Apple-den öňe geçip, dünýäniň iň gymmat kompaniýasyna öwrüldi. Soňky iki hepdäniň dowamynda onuň bahasy 0,12 trillion dollar artyp, 3,12 trillion dollara ýetdi. Microsoft iň ýokary nokady...

05.02.2024 01:15
2688

Apple 2023-nji ýylda dünýäde iň gymmat brend boldy

Brand Finance Global 500 ýyllyk reýtingine görä, Apple kompaniýasynyň brendi dünýäde iň gymmat brend boldy. Firma Microsoft, Google we Amazon korporasiýalarynyň brendlerinden öňe geçdi. Bu barada halkara Brand...