“Ýa titul söweşi, ýa-da iki esse gonorar”. Hamzat Çimaýew UFC talap bildirdi

  • 23.01.2024 23:57
  • 21581
“Ýa titul söweşi, ýa-da iki esse gonorar”. Hamzat Çimaýew UFC talap bildirdi

UFC-niň ýeňilmedik söweşijisi Hamzat Çimaýew Dana Uaýtyň promouşeninde titul söweşi barada ýene-de söz açdy. Hamzat titul söweşini gazanmak baradaky talaplaryndan diňe ep-esli gonorar alan ýagdaýynda ýüz öwürmäge taýýardygyny aýtdy. Bu barada championat.com belleýär.

“Eger olar maňa uly mukdarda pul berseler, maňa guşagyň geregi ýok. Men UFC 300-e taýýar, maňa habar etseňiz boldy” – diýip, Essentially Sports Çimaýewiň sözlerini getirýär.

Habar berlişi ýaly, Çimaýew UFC-ä talap bildirdi: ýa-ha titul söweşi, ýa-da iki esse gonorar.
Häzirki wagtda Çimaýewiň dalaş edýän orta agramda UFC titulyna Drikus dýu Plessi eýeçilik edýär.


düýn 11:10
18636

PFL vs. Bellator: Ferreýra bary-ýogy 21-nji sekuntda Beýderi nokauta gidirdi

24-nji fewraldan 25-nji fewrala geçilen gije Er-Riýadda (Saud Arabystany) PFL vs. Bellator ýaryşynyň çäklerinde iki guramanyň çempionlary Raýan Beýder bilen Renan Ferreýranyň arasynda agyr agramda söweş geçirildi...

24.02.2024 18:27
11907

Frensis Ngannu MMA gaýdyp gelýär

Geçen ýyl PFL ligasy bilen şertnama baglaşan agyr agramda UFC-niň öňki çempiony Frensis Ngannu garyşyk başa-baş söweş sungatyna gaýdyp gelýär. Ol şu gün Raýan Beýder bilen Henan Ferreýranyň arasynda geçiriljek...

19.02.2024 23:13
11222

UFC 300 ýaryşynyň esasy söweşi resmi taýdan yglan edildi

UFC titulynyň häzirki eýesi Aleks Pereýra bilen diwizionyň öňki çempiony Jamal Hilliň arasynda ýarym agyr agramda geçiriljek söweş 13-nji aprelde Las-Wegasdaky UFC 300 ýubileý ýaryşynyň esasy wakasy bolar. Bu barada...

19.02.2024 08:37
20623

Topuriýa Wolkanowskini nokaut bilen ýeňip, UFC-niň ýarym ýeňil agram derejesindäki çempiony adyna eýe boldy

Asly gruzin ispan söweşijisi Iliýa Topuriýa Anahaým (Kaliforniýa, ABŞ) şäherinde geçirilen UFC 298 ýaryşynyň esasy söweşinde awstraliýaly Aleksandr Wolkanowskini ýeňdi. Söweş ikinji tapgyrda nokaut bilen tamamlandy...