Samsung-yň haýsy enjamlarynda Galaxy AI aýratynlygynyň boljakdygy belli boldy

  • 23.01.2024 12:28
  • 3467
Samsung-yň haýsy enjamlarynda Galaxy AI aýratynlygynyň boljakdygy belli boldy

Samsung Galaxy S24 smartfon seriýasy üçin hödürlenen AI bilen işleýän täze aýratynlyklaryň köpüsiniň kompaniýanyň ozal çykan birnäçe enjamynda-da peýda boljakdygyny tassyklady. Bu barada Android Authority portalyna salgylanýan mobile-review.com habar berýär.

“Galaxy S24-de hödürlenen Galaxy AI aýratynlyklarynyň köpüsi 2024-nji ýylyň birinji ýarymyna çenli Galaxy S23 , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Fold 5 we Flip 5, şeýle hem Galaxy Tab S9 ýaly öňki modellerde goldanylar. Has giňişleýin maglumat almak üçin täzelenmeler bilen tanşyp duruň "- diýip, kompaniýa portalyň awtorlaryna aýtdy.

Bu bildiriş Galaxy AI-iň diňe Galaxy S24 smartfonlaryň hataryna girmek bilen çäklenmejekdigini tassyklaýar. Wagtyň geçmegi bilen ol diňe bir öňki smartfonlarda däl, eýsem Samsung planşetlerinde hem elýeterli bolar.
Mundan başga-da, Günorta Koreýanyň kompaniýasy ýokarda agzalan enjamlaryň şu ýylyň birinji ýarymynda ilkinji UI 6.1 täzelenmesini aljakdygyny tassyklady. Bu Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 we Galaxy Tab S9 üçin 2024-nji ýylyň iýun aýyna çenli programma üpjünçiliginiň täzelenmegine garaşyp biljekdigimizi aňladýar. Gynansagam, Samsung öňki enjamlarda Galaxy AI-niň haýsy  aýratynlyklarynyň peýda boljakdygyny anyk aýtmady.


23.02.2024 16:11
5488

Apple Ýewropada smartfon üpjünçiligi boýunça 21 aýdan soň Samsung-dan öňe geçdi

2023-nji ýylyň dördünji çärýeginde Apple Ýewropada smartfon üpjünçiliginiň göwrümi boýunça soňky 21 aýda ilkinji gezek Samsung-dan öňe geçdi. Canalys analitik kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, Ýewropanyň umumy...

22.02.2024 18:23
2331

Internetde Samsung-yň täze fitnes trekeri barada maglumatlar ýaýradyldy

Internetde «Samsung» kompaniýasynyň marketing materiallary ýaýradyldy, onda kompaniýanyň täze fitnes trekeri «Galaxy Fit 3-iň» ähli aýratynlyklaryny we häsiýetnamasy beýan edilýär. Bu barada gazeta.ru «GizmoChina»...

21.02.2024 20:39
4146

Samsung ýumşak korpusly panda görnüşli gulaklyklary döretdi

«Samsung» kompaniýasy Günorta Koreýada «Galaxy Buds 2 Pro» gulaklyklarynyň täze – «Twin Bao» nusgasyny hödürledi. «Twin Bao» ýakynda «Samsung Everland» seýilgähinde Hueý Bao we Ruý Bao atly panda çagalarynyň dünýä...

21.02.2024 19:06
8514

Täze Samsung Galaxy F15 arzan smartfonynyň aýratynlyklary aýan edildi. Ol ertir satuwa çykar

Internetde «Samsung» kompaniýasynyň resmi mahabat materiallary peýda bolup, onda kompaniýanyň nobatdaky arzan smartfony «Galaxy F15» barada anyk maglumatlar beýan edilýär. Bu barada gazeta.ru «Smartprix» neşirine...