Türkmen pälwany Fight Nights Global ýaryşynda çykyş eder

  • 21.01.2024 11:27
  • 30510
Türkmen pälwany Fight Nights Global ýaryşynda çykyş eder

Türkmenistanly türgen Abdulla Babaýew AMC Fight Nights Global söweş promouşeny bilen şertnama baglaşdy. Onuň ilkinji söweşi Moskwadaky Live Arena-da Fight Nights 123 ýaryşynda bolar diýip, Turkmenportal habar berýär.

Babaýewiň garşydaşynyň kim boljakdygy ýakyn wagtda kesgitlener.
Abdulla Babaýew - söweş sambosy boýunça halkara sport ussady, Dünýä kubogynyň üç gezek eýesi, Aziýanyň çempiony we pankration boýunça dünýä çempiony.  Ol Gala Sports Management sport guramasyna wekilçilik edýär.
Babaýewi garyşyk söweş sungatyndaky ilkinji söweşine MMA-nyň tejribeli türkmen söweşijisi Rustam Kuraýew taýýarlaýar, ol sportuň bu görnüşi boýunça 30-dan gowrak söweşe gatnaşan.
Abdulla Babaýew 2023-nji ýylyň dekabrynda Gala Sports Management bilen şertnama baglaşdy. Onuň boksçy Ýunus Gurbanow, MMA-nyň söweşijisi Eziz Penjiýew we kikboksçy Yslam Rahmetow bilen bilelikde, bu sport guramasynyň dördünji türgeni bolandygy bellendi.
Fight Night ýaryşynyň 123-nji ýaryşynyň çäklerinde ýeňil agram derejesinde guramanyň çempiony Magomed Sulumow bilen Aleksandr Sarnawskiniň arasynda titul söweşi, şeýle hem Tumer Ondar bilen Anzor Çakaýewiň arasyndaky ýarym ýeňil agyrlyk derejesindäki boş guşak üçin göreş bolar.


düýn 14:51
16239

«Arkadag» FK ýoldaşlyk duşuşygynda Russiýanyň «Pari NN» klubuny ýeňdi

18-nji fewralda Türkmenistanyň çempiony “Arkadag” futbol topary Russiýanyň Nižniý Nowgorod şäheriniň “Pari NN” toparyny 1:2 hasabynda ýeňdi. Ýoldaşlyk duşuşygy Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty Abu-Dabide geçirildi...

19.02.2024 23:13
9434

UFC 300 ýaryşynyň esasy söweşi resmi taýdan yglan edildi

UFC titulynyň häzirki eýesi Aleks Pereýra bilen diwizionyň öňki çempiony Jamal Hilliň arasynda ýarym agyr agramda geçiriljek söweş 13-nji aprelde Las-Wegasdaky UFC 300 ýubileý ýaryşynyň esasy wakasy bolar. Bu barada...

19.02.2024 08:37
19358

Topuriýa Wolkanowskini nokaut bilen ýeňip, UFC-niň ýarym ýeňil agram derejesindäki çempiony adyna eýe boldy

Asly gruzin ispan söweşijisi Iliýa Topuriýa Anahaým (Kaliforniýa, ABŞ) şäherinde geçirilen UFC 298 ýaryşynyň esasy söweşinde awstraliýaly Aleksandr Wolkanowskini ýeňdi. Söweş ikinji tapgyrda nokaut bilen tamamlandy...

16.02.2024 20:51
16138

Türkmenistan FIFA-nyň täzelenen reýtinginde öňki ornuny saklap galdy

15-nji fewralda FIFA-nyň reýtinginiň 2024-nji ýylda ilkinji täzelenmesi boldy. Şeýlelikde, reýtingiň ilkinji onlugynda hiç hili üýtgeşme ýok. Täzelenen reýtingde Türkmenistan 1078 utuk bilen 141-nji ornuny saklap...