Türkmen türgenleri Parižde XXXIII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk görýärler

  • 19.01.2024 22:44
  • 5978
Türkmen türgenleri Parižde XXXIII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk görýärler

Şu ýylda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII Tomusky Olimpiýa we XVII Tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň ýygyndy toparlaryny taýýarlamak boýunça işler dowam etdiriler. Bu barada wise-premýer N.Amannepesow 19-njy ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi.

Wise-premýer şeýle hem ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport ulgamlarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň 2024-nji ýyl üçin taýýarlanan iş meýilnamalary barada hasabat berdi.
Bellenilişi ýaly, bu meýilnamalar Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyryklaryna we döwrüň talaplaryna laýyklykda işlenilip taýýarlanyldy. Meýilnamalara laýyklykda, ylymly-bilimli nesli terbiýelemäge, okuw meýilnamalaryny we maksatnamalaryny kämilleşdirmäge, okuw kitaplaryny mazmun taýdan baýlaşdyrmaga, bilim ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge gönükdirilen özgertmeler dowam etdiriler.
Bedenterbiýäni, sporty we olimpia hereketini ösdürmäge, ussat türgenleri taýýarlamaga, ýaşlarymyzyň sagdyn, berk bedenli bolmagyny, sport bilen meşgullanmaklaryny gazanmaga mundan beýläk-de aýratyn ähmiýet berler.


22.02.2024 17:39
8619

490-dan gowrak türgen kikboksing boýunça Aşgabadyň birinjiligine gatnaşdy

Aşgabatda 19 – 22-nji fewral aralygynda kikboksing boýunça şäher birinjiligi geçirildi. Ýaryşa welaýatlaryň we paýtagtyň toparlaryndan 490-dan gowrak türgen gatnaşdy. Bu barada Türkmenistan Halkara habarlar portaly...

22.02.2024 08:29
15907

«Arkadag» FK «Zenit» FK bilen deňme-deň oýnady

21-nji fewralda Türkmenistanyň çempiony "Arkadag" futbol kluby bilen Russiýanyň premýer-ligasynyň çempiony "Zenitiň" arasynda ýoldaşlyk duşuşygy geçirildi. Abu-Dabide (BAE) okuw-türgenleşikleriniň çäklerinde geçen...

21.02.2024 20:04
12647

Mbappe familiýasyny we geçiren goluny belleýşini haryt nyşany hökmünde bellige aldyrmak isleýär

“Pari Sen-Žermeniň” we Fransiýanyň milli ýygyndysynyň futbolçysy Kilian Mbappe öz familiýasyny we geçiren goluny belleýşini täze haryt nyşany hökmünde hasaba aldyrmak isleýär. Bu barada Ýewropa Bileleşiginiň Intellektual...

20.02.2024 14:51
19182

«Arkadag» FK ýoldaşlyk duşuşygynda Russiýanyň «Pari NN» klubuny ýeňdi

18-nji fewralda Türkmenistanyň çempiony “Arkadag” futbol topary Russiýanyň Nižniý Nowgorod şäheriniň “Pari NN” toparyny 1:2 hasabynda ýeňdi. Ýoldaşlyk duşuşygy Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty Abu-Dabide geçirildi...