Samsung Galaxy Ring akylly ýüzügini görkezdi

  • 19.01.2024 21:23
  • 6898
Samsung Galaxy Ring akylly ýüzügini görkezdi

Samsung kompaniýasy täze flagmanlar Galaxy S24, Galaxy S24 Plus we Galaxy S24 Ultra-a bagyşlanan Galaxy Unpacked-iň tanyşdyrylyşyny barmaga dakylýan iň täze  Galaxy Ring ýüzügini görkezmek bilen  tamamlady diýip, IXBT.com habar berýär.

Kompaniýa enjamy ilkinji gezek resmi taýdan görkezdi. Akylly ýüzügiň ilkinji tanyşdyrylyşy ýakyn wagtda bolar.
Samsung Samsung Health-iň uky apnoesini tanamaga we oňa garşy göreşmäge nädip mümkinçilik berýändigi baradaky  gürrüň bilen Galaxy Ring-i öňe sürdi. Ähtimal,  ýüzük apnoeni hem tanap bilýän bolara çemeli, ýöne bu hemmesi däl: ýürek urmasyny ölçäp, stresiň derejesini yzarlap, uka gözegçilik edip biler, ýagny fitnes bileziginiň we akylly sagadyň edýän zatlaryny edip biler.
Galaxy Ring-iň ilkinji görkezilişiniň şu ýylyň ahyryna çenli bolup biljekdigi öň habar berlipdi. Galaxy Ring-iň Galaxy Z Fold6 we Galaxy Z Flip6 smartfonlary bilen bilelikde (takmynan, üstümizdäki ýylyň awgust aýynda) çykmagy mümkin.


15.02.2024 16:02
4420

Terjimeçi, söhbetdeş, kömekçi. Samsung we Google geljegiň nauşniklerini döredýär

Samsung Electronics we Google tehnologiýa ägirtleri bir wagtda diýen ýaly nauşniklere emeli aň funksiýasyny goşup, olaryň ulanylyşynda rewolýusiýany geçirmek kararyna geldiler. Şeýlelikde, Samsung öz nauşnikleri...

24.01.2024 14:23
8535

Samsung-yň akylly ýüzügi barada käbir maglumatlar peýda boldy

Samsung kompaniýasynyň täze akylly ýüzügini günüň dowamynda barmagyňyzdan aýyrman dakynyp bilersiňiz. Bu barada SamMobile neşiri habar berýär. Pudak analitigi Awi Gringart Threads sosial ulgamynda Samsung-yň akylly...

14.01.2024 16:59
15142

Akkumulýatorsyz işlemäge ukyply Samsung smartfony hödürlendi

Samsung täze, goralan Galaxy XCover7 smartfonyny görkezdi. Kompaniýa smartfonyň ähli esasy aýratynlyklaryny aýan etdi diýip, ixbt.com habar berýär. Galaxy XCover7 SoC Media Tek Dimensity 6100+ çipsetine esaslanýar...

12.01.2024 15:16
3996

Google bilen Samsung faýly çalt paýlaşmak üçin Apple-iň AirDrop -ynyň analogyny dörederler

Google we Samsung Android üçin faýly çalt paýlaşmagyň täze ulgamyny döretmek üçin tagallalaryny birleşdirdiler. Kompaniýalar täze önümi Las-Wegasdaky CES sergisinde hödürledi diýip, Ferra GSMArena salgylanyp habar...