Android-de Chrome brauzerinde islendik saýtdaky teksti sesli eşitdirmek funksiýasy peýda bolar

  • 19.01.2024 14:43
  • 3043
Android-de Chrome brauzerinde islendik saýtdaky teksti sesli eşitdirmek funksiýasy peýda bolar

Google kompaniýasy Android-de Google Chrome brauzeri üçin täze funksiýanyň başlangyç wersiýasyny çykardy. Ol islendik sahypanyň mazmunyny neýroulgam sesiniň kömegi bilen sesli eşitdirmäge mümkinçilik berýär diýip, championat.com habar berýär.

Bu mümkinçilikden peýdalanmak üçin Chrome brauzeriniň beta-wersiýasy we salgy setirinde “chrome://flags/#read-aloud” salgysy boýunça ýörite buýrugy işjeňleşdirmek gerek. Soňra islendik saýty açyp, sazlamalar menýusyna basyp, “Şu sahypany sesli eşitdirmek” opsiýasyny saýlamaly. Şondan soň brauzere gurnalan pauza we sözleýşi çaltlaşdyrmak düwmesi bilen pleýer açylar.
Teksti sesli eşitdirmek funksiýasy beta-synag tapgyrynda, ýöne ol eýýäm rus dilini goldaýar we hatda ýygnalan režimde-de işleýär. Täze funksiýanyň haçan ähli Chrome ulanyjylary üçin elýeterli boljakdygy häzirlikçe belli däl.


24.02.2024 16:50
3546

Pixel 6 Pro smartfonlarynyň aşa gyzmagy sebäpli Google-a garşy kazyýet işi gozgaldy

Kaliforniýanyň ýaşaýjysy Jennifer Haýatt Pixel 6 Pro smartfonlarynyň gyzmagyna sebäp bolýan kemçilikleriň bardygyny aýdyp, köpçüligiň adyndan  Google-a garşy kazyýete arza berdi diýip, Android Authority portaly...

22.02.2024 08:30
3431

Google Windows 11-i götermeýän köne PK üçin alternatiw OS hödürledi

Microsoft tiz wagtdan Windows 10-y täzelenmeler bilen goldamagyny bes eder, Windows 11-i gurnamak üçin bolsa bazardaky köp kompýuterler minimal sistema talaplaryna laýyk gelmeýär. Canalys analitikleriniň hasaplamalary...

14.02.2024 01:12
2201

Google emeli aň pudagynda mugt bilim üçin onlarça million ýewro sarp eder

Google tehnologiýa ägirdi Ýewropada we beýleki ýurtlarda emeli aň bilen işlemek başarnyklarynyň öwredilmegine 25 mln ýewro gönükdirmek meýilnamasyny yglan etdi. Bu barada korporasiýanyň resmi blogyna salgylanyp...

09.02.2024 00:23
4536

Gmail-iň Android programmalarynda, edil messenjerlerdäki ýaly, bada-bat jogap bermek funksiýasy peýda boldy

Gmail-iň Android wersiýasyndaky iň soňky täzelenme e-poçtalara jogap bermek prosesini has amatly we messenjerleriň ulanylyşyna meňzeş etdi diýip, TechRadar-a salgylanýan Ferra ýazýar. Täze aýratynlyk messenjer...