Balkan welaýatynda binalary, inžener ulgamlaryny gurmak boýunça bäsleşik yglan edildi

  • 19.01.2024 14:06
  • 10032
Balkan welaýatynda binalary, inžener ulgamlaryny gurmak boýunça bäsleşik yglan edildi

Balkan welaýat häkimliginiň Gurluşyk müdirligi welaýatyň çäginde binalary, inžener ulgamlaryny gurmak we şäherleri, obalary abadanlaşdyrmak işlerine gatnaşjak potratçylary saýlap almak boýunça bäsleşik yglan etdi. Bu boýunça degişli bildiriş Türkmenistanyň resmi metbugatynda çap edildi.

Bäsleşige hususy türkmen kompaniýalary gatnaşyp bilerler. Gyzyklanma bildirýän taraplar degişli arza bilen, hukuk ýagdaýyny we soňky 3 ýylda durmuşa geçiren taslamalary baradaky maglumatlary ýazgy görnüşde tabşyrmalydyr. Şeýle hem telekeçiler Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinden kepilnama we maddy-tehniki üpjünçilik esaslary barada güwänama almalydyrlar.
Resminamalar Balkanabat şäheriniň Gurbansoltan eje şaýolunyň 14-nji jaýynda kabul edilýär.


şu gün 16:46
1515

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

şu gün 16:33
2838

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

şu gün 15:43
1017

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

şu gün 14:22
4649

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...