Nokia ýakyn wagtda smartfon bazaryndan gider

  • 18.01.2024 17:54
  • 15413
Nokia ýakyn wagtda smartfon bazaryndan gider

2024-nji ýylyň 1-nji fewralyndan başlap, «Nokia-nyň» resmi web sahypasyndan smartfonlar bölümi aýrylar, häzirki wagtda onda «HMD Global» kompaniýasynyň «Nokia» brendi astynda çykýan enjamlary hödürlenýär. 2026-njy ýyldan başlap, «HMD Global» «Nokia» smartfonlaryny satmagy düýbünden bes eder. Bu barada gazeta.ru «ITHome» neşirine salgylanyp habar berýär.

«Nokia-nyň» resmi web sahypasyndaky smartfonlar bölümi eýýäm resmi taýdan ýapyldy. Şeýle-de bolsa, ol henizem nokia.com/phones salgysy arkaly elýeterlidir. Ol hem 1-nji fewralda ýapylar. «HMD Global» bu üýtgeşmäniň «brendi özgertmek meýilnamasynyň» bir bölegidigini aýtdy.
Şeýle hem «HMD Global» hiç hili bildiriş bermezden hmd.com web sahypasyny işe girizdi. Kompaniýa ýakyn wagtda onda «Nokia» smartfonlarynyň sahypalarynyň, şeýle hem «HMD Global» kompaniýasynyň we onuň hyzmatdaşlarynyň öndürýän enjamlarynyň peýda boljakdygyny belledi. Kompaniýa 2025-nji ýyldan soň «Nokia» brendi astynda täze enjamlary öndürmegi we satmagy bes eder.
«HMD Global» 2015-nji ýylda döredilen fin kompaniýasydyr. 2016-njy ýylda kompaniýa ykjam telefon önümçiligini «Nokia-dan» satyn aldy we olary meşhur brend astynda işläp düzmegi hem-de satmagy dowam etdirdi.


30.04.2024 13:19
15179

90-njy ýyllaryň Nokia 3210 döwrebap funksiýalar bilen gaýdyp gelýär

HMD Global Nokia 3210-yň gaýtadan dikeldilendigini habar berýär. Ilkinji çykanyndan 25 ýyl soň, 3210 täzelenen wersiýada gaýdyp gelýär. Telefon öňki tanalýan dizaýnyny saklap galar, ýöne häzirki zaman funksiýalaryna...

14.04.2024 14:23
11490

Häzirki zaman USB Type-C bolan düwmeli Nokia telefonlary çykdy

HMD kompaniýasy birbada üç sany täze düwmeli telefon çykardy: Nokia 6310 (2024), 5310 (2024) we 230 (2024). Bu barada GSMArena portaly habar berýär. Nokia 6310 – bu 1450mAs sygymly akkumulýatory we ÝB-niň talaplaryna...

23.03.2024 11:56
15175

Nokia gaýdyp gelýär: HMD Global Nokia 3210-nyň täze nusgasyny çykarar

Hytaýyň HDM Global kompaniýasy Nokia telefonynyň täze nusgasyny hödürlär. Bu barada Nokiamob neşiri habar berýär. Nokia brendiniň hukuklaryna eýelik edýän kompaniýanyň X sosial ulgamyndaky sahypasynda täze telefonyň...

29.01.2024 15:42
14806

Nokia 1100 taryhda iň köp satylan telefon boldy

Düwmeli «Nokia 1100» taryhda iň meşhur jübi telefony boldy. «Visual Capitalist» portaly iň köp satylan enjamlaryň sanawyny düzdi. Çeşmä görä, sanawyň birinji ornuny 2003-nji ýylda çykan «Nokia 1100» eýeledi, alty...