Ngannu bilen Joşuanyň arasyndaky söweşiň senesi belli boldy

  • 16.01.2024 13:58
  • 11772
Ngannu bilen Joşuanyň arasyndaky söweşiň senesi belli boldy

Agyr agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) öňki çempiony fransiýaly Frensis Ngannu bilen boks boýunça öňki dünýä çempiony britaniýaly agyr agramly söweşiji Entoni Joşuanyň arasyndaky söweş 8-nji martda Er-Riýadda geçiriler. Bu barada X sosial ulgamyndaky DAZN Boxing sahypasynda habar berilýär.

Boks agşamynyň senesi duşenbe güni bu söweşe bagyşlanylyp geçirilen metbugat maslahatynda yglan edildi.
34 ýaşly Joşuanyň hasabynda 27 ýeňiş (24-üsi nokaut bilen) bilen üç ýeňliş bar. Ol Halkara boks federasiýasynyň (IBF), Bütindünýä boks assosiasiýasynyň (WBA), Bütindünýä boks guramasynyň (WBO) we Halkara boks guramasynyň (IBO) çempion guşaklaryna eýeçilik etdi.
Ngannu 37 ýaşynda, ol MMA-da 17 ýeňiş gazandy, üç gezek ýeňildi. Ol täze şertnama bilen bagly düşünişmezlikler sebäpli çempion statusynda UFC-ni terk etdi.
2023-nji ýylyň oktýabr aýynda Ngannu britaniýaly Taýson Fýuri bilen 10 raundlyk söweş geçirdi we ol emin agzalarynyň tapawutly karary bilen Bütindünýä boks geňeşiniň (WBC) garaýşy boýunça häzirki dünýä çempionynyň ýeňşi bilen tamamlandy.


26.02.2024 13:18
28311

Türkmen pälwany Abdulla Babaýew AMC Fight Nights 123-de garşydaşyny 1-nji raundda ýeňdi

Türkmenistanly pälwan Abdulla Babaýew Täjigistandan Abdulaziz Ýuldaşewi ýeňip, AMC Fight Nights 123 ýaryşynda üstünlikli çykyş etdi. Babaýew birinji raundda demikdiriji emel ulanyp, garşydaşyny ýeňmegi başardy...

25.02.2024 11:10
26378

PFL vs. Bellator: Ferreýra bary-ýogy 21-nji sekuntda Beýderi nokauta gidirdi

24-nji fewraldan 25-nji fewrala geçilen gije Er-Riýadda (Saud Arabystany) PFL vs. Bellator ýaryşynyň çäklerinde iki guramanyň çempionlary Raýan Beýder bilen Renan Ferreýranyň arasynda agyr agramda söweş geçirildi...

24.02.2024 18:27
13935

Frensis Ngannu MMA gaýdyp gelýär

Geçen ýyl PFL ligasy bilen şertnama baglaşan agyr agramda UFC-niň öňki çempiony Frensis Ngannu garyşyk başa-baş söweş sungatyna gaýdyp gelýär. Ol şu gün Raýan Beýder bilen Henan Ferreýranyň arasynda geçiriljek...

19.02.2024 23:13
11488

UFC 300 ýaryşynyň esasy söweşi resmi taýdan yglan edildi

UFC titulynyň häzirki eýesi Aleks Pereýra bilen diwizionyň öňki çempiony Jamal Hilliň arasynda ýarym agyr agramda geçiriljek söweş 13-nji aprelde Las-Wegasdaky UFC 300 ýubileý ýaryşynyň esasy wakasy bolar. Bu barada...