Reuters: 2023-nji ýylda elektrik ulaglarynyň global satuwy 31% ösdi

  • 15.01.2024 17:39
  • 4298
Reuters: 2023-nji ýylda elektrik ulaglarynyň global satuwy 31% ösdi

Geçen ýyl dünýäde elektrik ulaglarynyň satuwy 31 göterim ýokarlanyp, 13,6 million boldy. Bu barada TASS Reuters habarlar gullugyna salgylanyp habar berdi.

Rho Motion iňlis konsalting kompaniýasynyň habaryna görä, bir ýyl mundan öň, 2022-nji ýylda elektrik ulaglarynyň satuwy 60% ösdi, bu bolsa ösüş depgininiň haýallandygyny görkezýär.
Rho Motion-yň maglumat dolandyryjysy Çarlz Lester: "Şuňa meňzeş ösýän bazarlarda bu garaşaýmaly ýagdaý. Her ýyl görkezijini iki esse artdyryp biläýmersiňiz" – diýip düşündirdi. Şol bir wagtyň özünde, dekabrda 1,5 million elektrik awtoulagy satylyp, aýlyk rekord goýlandygyny aýtdy.
Lesteriň sözlerine görä, 2023-nji ýylyň görkezijileri kompaniýanyň deslapky tamalaryna laýyk gelýär. Hünärmenler 2024-nji ýylda ösüş 25% bilen 30% aralygynda bolar diýip çaklaýarlar.
Rho Motion 2023-nji ýylda 9,5 million doly elektrikli awtoulag satyldy, galany gibrid ulaglaryň paýyna düşdi diýip belleýär. ABŞ-da we Kanadada doly elektrikli awtoulaglaryň satuwy 50%, Ýewropada 27%, Hytaýda 15% ýokarlandy.


09.02.2024 00:04
6958

Ford-yň täze ulaglary Tesla Model 3 we arzan hytaý awtoulaglary bilen bahada bäsleşip biler

Ford ozal näbelli “skunkworks topary” bilen bilelikde Tesla-nyň we Hytaý öndürijileriniň elektrik awtoulaglary bilen bahada bäsleşip biljek elektrik ulaglarynyň köpçülikleýin önümçiligini ýola goýar. Bu barada...

08.02.2024 07:45
4317

 Hyundai we Kia şu wagta çenli 1,5 milliondan gowrak elektrik ulagyny satdy

Hyundai awtoulag öndürijisi özüne degişli Hyundai we Kia brendleriniň önümçilige başlandan bäri 1,5 milliondan gowrak elektrik ulagyny satandygyny habar berdi. Bu barada mobile-review.com portaly habar berýär....

04.02.2024 23:47
6491

Tesla ownuk şrift sebäpli 2 milliondan gowrak awtoulagyny yzyna çagyrmaga mejbur boldy

Tesla ýene bir gezek ulaglaryny yzyna çagyrmaly boldy, emma bu gezek oslagsyz sebäp: şriftiň ölçegi bilen bagly. ABŞ-nyň Milli ýol hereketiniň howpsuzlygy dolandyryş gullugy (NHTSA) Tesla-nyň dürli modellerindäki...

30.01.2024 07:41
10611

2023-nji ýylda iň köp satylan awtomobil belli boldy

JATO Dynamics we Car Industry Analysis kompaniýalary awtomobil bazarynyň seljermesiniň deslapky maglumatlaryny hödürlediler, oňa laýyklykda 2023-nji ýylda dünýäde iň köp satylan awtomobil Tesla Model Y boldy. 2023...