Zepp saglyga gözegçilik etmek üçin Amazfit Helio Ring akylly ýüzügini çykardy

  • 12.01.2024 17:14
  • 6825
Zepp saglyga gözegçilik etmek üçin Amazfit Helio Ring akylly ýüzügini çykardy

Amazfit akylly sagatlaryny öndürijisi hökmünde tanalýan Zepp kompaniýasy täze fitnes garniturasyny - Amazfit Helio Ring akylly ýüzügini hödürledi. Bu barada  Ferra Trusted Review-a salgylanyp habar berýär.

Ukyny yzarlamaga gönükdirilen beýleki barmaga dakylýan enjamlardan tapawutlylykda, Amazfit markasynyň ilkinji akylly ýüzügi saglyga gözegçilik eder.
Ol ulanyjynyň akyl we fiziki ýagdaýy barada giňişleýin maglumatlary ýygnar we smartfon programmasy arkaly düşnükli gündelik taýýarlyk görkezijisini üpjün eder.
Amazfit Helio Ring 2,6 mm galyňlykdaky titanium ergini örtükli daşyndan gaty ýönekeý görünýän ýüzükdir. Enjamyň agramy 4 g-den az we 100 metr çuňluga çümmäge mümkinçilik berýän suwdan goraýjylygy 10ATM-dir.
Işläp düzüjiler Amazfit Cheetah Pro ýaly Amazfit akylly sagatlarynyň üstüni ýetirmek üçin Helio Ring-i döredendiklerini, emma ony ugurdaş enjamsyz hem dakyp boljakdygyny bellediler.

şu gün 16:12
4958

Alymlar ýylanlaryň ýüzlerçe görnüşiniň zäherine garşy madda tapdylar

Halkara alymlar topary ýylanlaryň 384 görnüşiniň ölüm howply zäherine garşy ählumumy madda tapdylar. Özboluşly açyş barada makala Science Translational Medicine žurnalynda neşir edildi diýip, esquire.kz habar berýär...

düýn 22:56
7872

Huawei suwdan goragly we emeli hemra aragatnaşygy bolan Pocket 2 eplenýän smartfonyny tanyşdyrdy

«Huawei» kompaniýasy iki eplenýän «Pocket 2» smartfonynyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi. Täze önüm 2690x1136 piksel durulygy, 120 Hz çenli uýgunlaşdyrylan şekil täzeleniş tizligi we iň ýokary ýagtylygy 2200 nit...

düýn 22:36
2129

Xiaomi 50 MP kameraly kuwwatly Pad 6S Pro planşetini hödürledi

Hytaýda geçirilen giň gerimli tanyşdyrylyş dabarasynyň çäginde «Xiaomi» kompaniýasy «Pad 6S Pro» flagman planşetini görkezdi. Täze önümde 3K durulykly, 144 Hz şekiliň täzeleniş tizligi we iň ýokary ýagtylygy 900...

düýn 17:54
7056

ABŞ ýarym asyrdan soň Aýa gaýdyp bardy. Hususy Nova-C moduly hemranyň günorta polýusyna gondy

23-nji fewralda Intuitive Machines-niň hususy eýeçiligindäki Nova-C moduly Aýa gondy we ABŞ-da döredilen apparat 52 ýylyň içinde ilkinji gezek Aýa gondy. Bu waka hususy kompaniýalaryň kosmos gözleginde barha möhüm...