BMW CES 2024-de iň täze awtoulag tehnologiýalaryny görkezer

  • 10.01.2024 17:30
  • 7472
BMW CES 2024-de iň täze awtoulag tehnologiýalaryny görkezer

IXBT.com-yň habaryna görä, Las-Wegasda Consumer Electronics Show (GES, Halkara sarp ediş elektronikasy sergisi) sergisinde BMW kompaniýasy akylly kabinalar, akylly sürmek ugrunda we beýleki ugurlarda soňky gazananlaryny görkezer.

Resmi beýanata görä, nemes awtoulag öndürijisi Amazon Alexa-nyň uly dil modeli tarapyndan üpjün edilýän emeli aň tehnologiýasyna esaslanýan şahsy kömekçiniň täze neslini döredýär.
Şeýle hem, BMW smartfonlary awtoulag gözegçisi hökmünde ulaglara birikdirmäge mümkinçilik berýän awtoulagyň içindäki täze oýun aýratynlygyny hödürlär. Indiki täzelenme arkaly ulanyjylar hakyky Xbox we PlayStation oýun dolandyryjylaryny ulanyp bilerler.
Mundan başga-da, BMW sergide kabinadaky VR, AR we beýleki tehnologiýalaryň ulanylyşyny görkezer. Giňeldilen hakykat äýnekleri ulanylanda ulgam nawigasiýa görkezmelerini, güýmenje mazmunyny, zarýad beriş stansiýasynyň maglumatlaryny, awtoulag duralgasynyň şertlerini we beýleki mazmuny görkezip biler. Öwrümler we çarkandaklar ýaly ýoluň kyn ýerlerinde-de mazmunyň düşnükli we aýdyňlygyna galýandygy bellendi.
Şeýle hem, BMW we Valeo sürüjilere awtoulaglaryny bellenilen ýerlerde saklamaga mümkinçilik berýän awtoulag duralgasynyň “indiki neslini” döretdi, şondan soň awtoulaglar awtoulag duralgalaryny awtomatiki gözleýär we öz ýerlerine girýär. Sürüji ulagyny gaýtadan ulanmaly bolanda, awtoulag duralgadan awtomatiki usulda çykyp biler.


22.01.2024 12:31
7636

Adampisint robotlar ABŞ-daky BMW zawodynda işläp başlar

BMW Manufacturing nemes awtoulag öndürijisi Figure robot öndüriji başlangyç bilen adampisint robotlary döretmek barada şertnama baglaşdy. olar Günorta Karolinanyň Spartanburg şäherindäki Demirgazykamerikan zawodynda...

11.01.2024 20:07
18596

BMW 2023-nji ýylda 2,56 mln awtomobil satdy – bu rekord

Germaniýanyň Bayerische Motoren Werke AG awtoöndürijisi 2023-nji ýylda rekord 2,56 mln awtomobil satdy. Kompaniýanyň metbugat-relizinde habar berlişi ýaly, ýylyň dowamynda üpjünçilik 6,5% ýokarlandy. Şol bir wagtyň...

11.01.2024 12:52
8551

BMW öz awtoulaglaryny giňeldilen hakykat äýnegini geýip sürmegi teklip edýär

BMW Las-Wegasdaky CES sergisinde kompaniýanyň geljekki önümçilik awtoulaglaryna ornaşdyryljak birnäçe täzelikleri görkezdi diýip habar beripdik. Olaryň arasynda ulag sürende geýilýän giňeldilen hakykat äýnekleri...

27.12.2023 14:20
8696

2023-nji ýylda haýsy brendler awtomobillerini has köp yzyna gaýtardy

Milli ýol hereketiniň howpsuzlygy administrasiýasynyň (NHTSA) maglumatlaryna görä, Ford kompaniýasy beýleki islendik awtoöndürijilere garanyňda, awtomobillerini has köp yzyna gaýtarýar. 20-nji dekabra çenli ýagdaýa...