Metacritic PK we PlayStation üçin iň oňat oýunlary agzady

  • 10.01.2024 16:30
  • 4379
Metacritic PK we PlayStation üçin iň oňat oýunlary agzady

Metacritic syn beriş agregatory 2023-nji ýylda şahsy kompýuterler we PlayStation üçin iň oňat oýunlaryň sanawyny çap etdi diýip, stopgame.ru habar berýär.

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan 31-nji dekabry aralygynda başlanan taslamalar sanawa goşuldy. Ýokarky derejä düşmek üçin hünärmen tankytçylardan azyndan ýedi syn talap edildi. Düzülende ulanyjylaryň bahalary hasaba alynmady. 

Kompýuter üçin 2023-nji ýylyň iň gowy oýunlary:

 

1.    Baldur’s Gate III — 96/100.
2.    Street Fighter 6 — 92/100.
3.    Against the Storm — 92/100.
4.    Turbo Overkill — 91/100.
5.    Resident Evil 4 — 91/100.
6.    Quake II: Enhanced Edition — 90/100.
7.    Videoverse — 90/100.
8.    Ghost Trick: Phantom Detective — 90/100.
9.    Dave the Diver — 90/100.
10.  Hi-Fi Rush — 89/100.
11.  Pizza Tower — 89/100.
12.  Resident Evil 4: Separate Ways — 89/100.
13.  Alan Wake II — 89/100.
14.  Slay the Princess — 89/100.
15.  Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — 89/100.
16.  Cocoon — 88/100.
17.  Granblue Fantasy Versus: Rising — 88/100.
18.  Dead Cells: Return to Castlevania — 88/100.
19.  The Talos Principle II — 88/100.
20.  Armored Core VI: Fires of Rubicon — 87/100. 

 

PlayStation üçin 2023-nji ýylyň iň gowy oýunlary:
Eger taslama birbada PS4-e we PS5-e çykan bolsa, sanawda iň gowy bahanyň görkezilendigini takyklamak möhümdir. Hasaplamada PS5 üçin wersiýa artykmaçlykdan peýdalandy:

1.    Baldur’s Gate III — 96/100.
2.    Tetris Effect: Connected — 93/100.
3.    Resident Evil 4 — 93/100.
4.    Street Fighter 6 — 92/100.
5.    Rogue Legacy 2 — 90/100.
6.    Marvel’s Spider-Man 2 — 90/100.
7.    Moss: Book II — 90/100.
8.    Cocoon — 90/100.
9.    The Talos Principle II — 90/100.
10.  Dead Space — 89/100.
11.  Red Matter 2 — 89/100.
12.  Alan Wake II — 89/100.
13.  Monster Hunter Rise: Sunbreak — 88/100.
14.  Resident Evil 4: Separate Ways — 88/100.
15.  Diablo IV — 88/100.
16.  Monster Hunter Rise — 87/100.
17.  Final Fantasy XVI — 87/100.
18.  God of War Ragnarök: Valhalla — 87/100.
19.  Final Fantasy Pixel Remaster: FF35th Anniversary Edition — 87/100.
20.  Rez Infinite — 87/100.

şu gün 11:55
1045

Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlar doly gadagan edilýär

Beýik Britaniýanyň häkimiýetleri Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlaryň ulanylmagyna doly gadaganlyk girizýän görkezmäni neşir etdiler. Bu barada Birleşen Korollygyň Bilim ministrliginiň metbugat relizine...

şu gün 11:50
2177

iPhone 16 Pro-nyň kamerasy täze dizaýna eýe bolar

Apple dizaýnda we işleýşinde birnäçe üýtgeşiklik aljak iPhone 16 Pro smartfonlarynyň täze hataryny çykarmaga taýynlanýar. Wccftech portalynyň habaryna görä, iň görnükli täzelikleriň biri esasy kameranyň täze dizaýny...

şu gün 07:17
1482

Aşgabatda Türkmenistanyň we Italiýanyň tanymal pianinoçylarynyň bilelikdäki konserti guralar

Şu ýyl Italiýanyň Aşgabatdaky diplomatik edarasynyň açylanyna 10 ýyl bolýar. Bu şanly sene mynasybetli birnäçe syýasy, medeni, işewür we bilim çäreleri geçiriler. Bu barada Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Luiji...

şu gün 07:02
1709

Eminem aýdym-saz muşdaklary hakynda dokumental film döreder

Meşhur hip-hop aýdymçysy Eminem çendenaşa muşdaklyk hadysasy hakynda «Sten medeniýeti» atly dokumental film döreder. Bu hadysa «Sten» (2000) atly aýdym çykandan soň internetde şeýle atlandyrylyp başlandy: onda...