«San-Paulu»: Doriwal Žunior Braziliýanyň milli ýygyndysyna ýolbaşçylyk eder

  • 10.01.2024 09:50
  • 3737
«San-Paulu»: Doriwal Žunior Braziliýanyň milli ýygyndysyna ýolbaşçylyk eder

«San-Paulu» futbol topary «X» sosial ulgamyndaky resmi sahypasynda baş tälimçi Doriwal Žunioryň Braziliýanyň milli ýygyndysyna ýolbaşçylyk etmek üçin öz wezipesinden aýrylandygyny habar berdi.

Braziliýanyň milli ýygyndysy Katarda geçirilen dünýä çempionatyndaky çykyşlary tamamlanandan soň tälimçisiz galdy. Şonda braziliýalylar çärýek finalda Horwatiýadan penalti ugrulary tapgyrynda ýeňilipdiler. «Selesao» ýolbaşçylyk eden Tite dünýä çempionaty başlamazdan ozal ýaryş tamamlanandan soň wezipesini boşadyp, tälimçilik karýerasyny bes etmek isleýändigini mälim etdi. 2023-nji ýylyň tomsundan bäri milli ýygyndynyň baş tälimçisiniň wezipesini Fernando Diniz ýerine ýetirdi, onuň wezipesinden boşadylýandygy ýanwar aýynyň başynda Braziliýanyň metbugaty tarapyndan habar berildi. Bu wezipä dalaşgärleriň biri hem «Real Madridiň» tälimçisi Karlo Ançelotti bolup, ýakynda ol şa topary bilen şertnamasyny 2026-njy ýyla çenli uzaltdy.
«San-Paulu» futbol topary Braziliýa milli ýygyndysyna ýolbaşçylyk etmek üçin wezipesinden boşadylmagyny haýyş eden tälimçi Doriwal Žunioryň işinden aýrylandygyny habar berdi» diýip, Braziliýanyň toparynyň metbugat gullugynyň beýanatynda bellenilýär.
Tälimçiniň özi bu wezipä bellenilmegini arzuwynyň hasyl bolmagy diýip atlandyrdy, bu onuň «San-Pauluda» ýerine ýetiren işleri üçin ykrar edilendigi sebäpli mümkin boldy.


şu gün 00:28
80

Obameýang Falkaonyň rekordyny täzeläp, Ýewropa ligasynyň taryhynda iň köp gol geçiren oýunçy boldy

«Marseliň» hüjümçisi Pýer-Emerik Obameýang Ýewropa ligasynyň taryhynda iň köp gol geçiren oýunçy boldy. 34 ýaşly gabonly futbolçy ýaryşda 31 gezek tapawutlanyp, Radamel Falkaodan öňe geçdi. Bu barada Sports.ru...

düýn 11:07
11433

Messi Maýkl Jordandan öňe geçip, ABŞ-nyň iň meşhur türgeni boldy

Sport gözlegleri bilen meşgullanýan SSRS kompaniýasy häzirki wagtda “Inter Maýamide” çykyş edýän argentinaly futbolçy Lionel Messiniň ABŞ-da iň meşhur türgendigini habar berdi. Bu barada gazeta.ru belleýär. Kompaniýa...

düýn 09:46
3936

Winisius Žunior yzygider ikinji ýyl Latyn Amerikasynyň iň gowy oýunçysy boldy

Madridiň “Realynyň” hüjümçisi Winisius Žunior yzygider ikinji gezek Günorta Amerikanyň iň gowy oýunçysy hökmünde EFE baýragyny aldy. Ol geçen möwsümde 23 gol geçirdi we öz klubuna Ispaniýanyň Kubogynda we Klublaýyn...

düýn 09:45
7585

Futbol taryhynda iň gowy britaniýaly oýunçylaryň reýtingi düzüldi

FourFourTwo žurnaly futbol taryhynda iň gowy britaniýaly oýunçylaryň reýtingini hödürledi. Oňa görä, Demirgazyk Irlandiýanyň milli ýygyndysynyň we “Mançester Ýunaýtediň” öňki hüjümçisi Jorj Best taryhda iň gowy...