Selena Gomes aýdymçylyk karýerasyny tamamlamak isleýär

  • 09.01.2024 16:33
  • 22150
Selena Gomes aýdymçylyk karýerasyny tamamlamak isleýär

«Disney Channel-yň» öňki ýyldyzy Selena Gomes ýene bir albom çykarmagy, ondan soň bolsa aýdym-sazdan bütinleý daşlaşmagy we diňe aktýorçylyk karýerasyna ünsi jemlemegi meýilleşdirýändigini aýtdy.

«Men ýadadym, indi dynç alasym gelýär» diýip, 31 ýaşly Gomes «SmartLess» podkastynyň 8-nji ýanwarda ýaýlyma beriljek bölüminde aýtdy.

Onuň bellemegine görä, ol elmydama aktrisa bolmak isleýärdi. «Men hiç wagt durmuşymy tutuşlygyna aýdymçylyk karýerasy bilen baglamak islemedim, ýöne bu güýmenjäm başga bir zada öwrülip gitdi. Men özümi iň ökde aýdymçy hasaplamok, ýöne hekaýalary beýan edip bilýärin we aýdym ýazmagy halaýaryn» diýip, Gomes aýtdy.
Alypbaryjylar Jeýson Beýtman, Şon Heýs we Will Arnett bilen söhbetdeşlikde aýdymçy, ilki bilen, aktýorlygy we aýdymy birleşdirmegiň özüne ýarandygyny gürrüň berdi. Ýöne soň aýdym aýtmak işi dolulygyna kinonyň ornuny tutdy. Bir syýahat konserti tamamlanmandygysaýy beýlekisi başlandy, albom yzyna albom çykardy. Şeýlelikde, ol «bir ýerde muny tamamlamak isleýändigine» düşündi.

şu gün 07:35
55

ZTE Nubia Music aýdym-saz smartfonyny hödürledi. Onuň sesi beýlekileriňkiden 600%  güýçli çykýar

ZTE kompaniýasy Barselonada geçirilen Mobile World Congress 2024 tehnologiýa sergisinde Nubia Music smartfonyny hödürledi. GizmoChina neşiriniň habar bermegine görä, enjam dizaýny, şeýle hem gulaklyklary birikdirmek...

şu gün 07:32
4

ABŞ-da täjirçilik däl taslamalara gowşurylýan Independent Spirit Awards film baýragynyň ýeňijileri yglan edildi

Santa-Monika şäherinde (Kaliforniýa ştaty, ABŞ) garaşsyz kino pudagynda gazanylan üstünliklere hormaty dabaralandyrýan Independent Spirit Awards baýragynyň 39-njy gowşurylyş dabarasy geçirildi. Independent Spirit...

şu gün 07:30
8

Standard iPhone 17-ler Pro modelleriniňki ýaly 120Hz ekrana eýe bolar

Apple iPhone 17-ni we iPhone 17 Plus-y 120Hz täzelenme tizlikli ProMotion displeýleri bilen enjamlaşdyryp biler. Bu barada The Elec-e salgylanýan  IXBT.com habar berdi. Häzirki wagtda ProMotion tehnologiýasy diňe...

şu gün 06:38
2596

Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde “Talyp gözeli - 2024” bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde talyp gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi...