NVIDIA täze RTX 5880 ADA wideo kartasyny hödürledi

  • 07.01.2024 17:22
  • 2782
NVIDIA täze RTX 5880 ADA wideo kartasyny hödürledi

NVIDIA öz resmi web sahypasynda iş stansiýalary üçin RTX 5880 ADA atly iň soňky grafiki prosessory hödürledi. Ferranyň habaryna görä, ozalky RTX 6000 ADA bilen deňeşdirilende, bu GPU-da 22% az CUDA ýadrosy bar.

RTX 5880 ADA 48GB 384 bitli ýat konfigurasiýasyny saklaýar, ýöne RTX 6000 ADA-nyň 18 176 bilen deňeşdirilende, 14,080 CUDA ýadroly kesilen AD102 GPU ulanýar.
Mundan başga-da, Tensor ýadrosy 568-den 440-a çenli azaldyldy.
Şeýle hem, parametrlere görä, wideo kartanyň odinar takyklygy 69,3 TFLOPS bolup, bu RTX 6000 ADA - 91.1 TFLOPS-den 24% pesdir.

şu gün 11:55
25

Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlar doly gadagan edilýär

Beýik Britaniýanyň häkimiýetleri Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlaryň ulanylmagyna doly gadaganlyk girizýän görkezmäni neşir etdiler. Bu barada Birleşen Korollygyň Bilim ministrliginiň metbugat relizine...

şu gün 11:50
151

iPhone 16 Pro-nyň kamerasy täze dizaýna eýe bolar

Apple dizaýnda we işleýşinde birnäçe üýtgeşiklik aljak iPhone 16 Pro smartfonlarynyň täze hataryny çykarmaga taýynlanýar. Wccftech portalynyň habaryna görä, iň görnükli täzelikleriň biri esasy kameranyň täze dizaýny...

şu gün 07:17
1214

Aşgabatda Türkmenistanyň we Italiýanyň tanymal pianinoçylarynyň bilelikdäki konserti guralar

Şu ýyl Italiýanyň Aşgabatdaky diplomatik edarasynyň açylanyna 10 ýyl bolýar. Bu şanly sene mynasybetli birnäçe syýasy, medeni, işewür we bilim çäreleri geçiriler. Bu barada Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Luiji...

şu gün 07:02
1324

Eminem aýdym-saz muşdaklary hakynda dokumental film döreder

Meşhur hip-hop aýdymçysy Eminem çendenaşa muşdaklyk hadysasy hakynda «Sten medeniýeti» atly dokumental film döreder. Bu hadysa «Sten» (2000) atly aýdym çykandan soň internetde şeýle atlandyrylyp başlandy: onda...