Microsoft 68,7 mlrd dollara Activision Blizzard-y satyn aldy

  • 14.10.2023 17:30
  • 11907
Microsoft 68,7 mlrd dollara Activision Blizzard-y satyn aldy

Microsoft korporasiýasynyň Activision Blizzard neşirýatyny satyn almagynyň gürrüňi iki ýyla golaý dowam etdi.

Amerikan ägirtleri dünýä düzgünleşdirijileriniň we bäsdeşleriniň çynlakaý synaglaryndan geçdiler we bu geleşigiň aç-açanlygyny we kanunylygyny subut etmegi başardylar.
Ine-de ol resmi taýdan yglan edildi: Activision Blizzard hem-de onuň ähli studiýalary we brendleri Xbox ekoulgamynyň bir bölegine öwrüldi.
Microsoft korporasiýasy Call of Duty, Guiter Hero, Warcraft, Starcraft, Toni Hawk's Pro Skater, Prototype, Spyro, DJ Hero, Skylanders, Diablo, Overwatch we Candy Crush ýaly mega-franşizalara hukuk gazandy.
Bu oýunlaryň köpüsi ýakyn wagtda Xbox Game Pass-da elýeterli bolar.
Bu oýun pudagynyň taryhynda iň uly şertnamadyr, onuň gymmaty 68,7 milliard dollar diýlip bahalandyrylýar!
Xbox-yň baş direktory Fil Spenser öz toparynyň täze agzalaryny gutlady we bilelikde wideo oýunlar pudagyny düýbünden başga derejä çykarjakdyklaryna ynam bildirdi.


11.07.2024 10:54
4001

Apple ýene-de dünýäde iň gymmat kompaniýa boldy. Onuň bahasy rekord 3,5 trln dollara ýetdi

Apple dünýäniň iň gymmat kompaniýalarynyň sanawynda Nvidia-dan we Microsoft-dan öňe geçip, öňdebaryjylygy gaýdyp aldy. Kupertinoly ägirdiň bazar bahasy bir aýda 18% ýokarlanyp, rekord 3,5 trln dollara ýetdi. Ýakynda...

19.06.2024 23:42
4916

Nvidia Microsoft-dan öňe geçip, dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy

Amerikan çip öndürijisi Nvidia dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Bu barada Bloomberg habar berýär. Şu hepde Nvidia-nyň ösüşi iň ýokary derejesine ýetdi: 3,34 trln dollar bazar bahaly kompaniýa bahasy 3,32 trln...

13.06.2024 13:49
5130

Apple dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Paýnamalar WWDC tanyşdyrylyşyndan soň ýokarlandy

Apple kompaniýasynyň bazar bahasy 3,33 trln dollara ýetdi, bu hem ony dünýäniň iň gymmat kompaniýasyna öwürdi. Ol Microsoft korporasiýasyndan öňe geçdi. Kompaniýanyň paýnamalary her ýyl geçirilýän WWDC konferensiýasyndan...

07.06.2024 13:43
3805

Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde iň gymmat ikinji kompaniýa boldy

Nvidia kompaniýasynyň paýnamalary rekord derejä çenli gymmatlap, emeli aňyň esasynda çip öndürijisiniň bazar bahasynyň 3 trln dollardan geçmegine mümkinçilik berdi. Netijede, Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde...