Aşgabatda G.Kuliýew köçesi bilen «Täze zaman» ýaşaýyş toplumyny birleşdirjek köpri gurlar

  • 30.08.2023 11:15
  • 24711
Aşgabatda G.Kuliýew köçesi bilen «Täze zaman» ýaşaýyş toplumyny birleşdirjek köpri gurlar

Aşgabat şäheriniň demirgazyk – günbatarynda G.Kuliýew köçesi bilen «Täze zaman» ýaşaýyş toplumyna barýan ýoluň kesişýän ýerinde täze awtomobil köprüsi gurlar. Bu boýunça Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň buýurmagynda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi halkara bäsleşigini yglan etdi.

Aşgabadyň täze we iri ýaşaýyş toplumynyň 1-nji we 2-nji tapgyrlaryna barýan ýoluň ugrunda derýa üstünde köpri ozal gurlupdy. Häzirki wagtda bu toplumyň günbatar tarapynda täze tapgyryň gurluşygynyň alnyp barylýandygy üçin bu ýerde toplum üçin ýol-ulag düzümini döretmek zerur bolup durýar.
Gyzyklanma bildirýän taraplar gurluşyk boýunça özleriniň haýyşnamalaryny we tekliplerini ministrligiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirligine 10-njy oktýabra çenli tabşyryp bilerler.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-46-6444-46-77.


24.09.2023 16:45
16288

Türkmenistanyň Prezidenti gurluşyk we senagat toplumynyň kämilleşdirilmegini nygtady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisindäki eden çykyşynda gurluşyk we senagat toplumynyň kämilleşdirilmegini nygtady. «Gurmak we döretmek Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň...

24.09.2023 10:31
11472

Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi öz işine başlady

Şu gün Aşgabatda Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi öz işine başlady. Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň baýram edilýän günlerinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde döwletimiziň...

23.09.2023 10:36
13802

Parahat-7 we Çoganly ýaşaýyş toplumlarynda täze ýaşaýyş jaýlary açyldy

22-nji sentýabrda ýurt Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda şanly senä bagyşlanyp, Aşgabadyň «Parahat — 7» we Bagtyýarlyk etrabynyň «Çoganly» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabaralary geçirildi...

21.09.2023 15:52
46016

M.Çakyýew Aşgabat şäheri we Balkan welaýaty boýunça iş saparlaryny amala aşyrdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew Aşgabat şäheri we Balkan welaýaty boýunça iş saparlaryny amala aşyrdy. M.Çakyýew Aşgabat boýunça iş...