Mercedes 2024-nji ýylyň ahyryna çenli dünýäde 2 müň sany elektromobillere çalt zarýad beriş stansiýasyny gurar

  • 30.08.2023 11:07
  • 5475
Mercedes 2024-nji ýylyň ahyryna çenli dünýäde 2 müň sany elektromobillere çalt zarýad beriş stansiýasyny gurar

Germaniýanyň awtomobil öndürijisi Mercedes-Benz Group AG 2024-nji ýylyň ahyryna çenli tutuş dünýäde elektrokarlara çalt zarýad bermek üçin 2 müň sany stansiýa açmagy meýilleşdirýär. Bu barada kompaniýanyň metbugat relizinde aýdylýar diýip, interfax.ru belleýär.

Ilkinji üç stansiýa eýýäm şu güýzde Atlantada (ABŞ), Çenduda (Hytaý) we Mangeýmde (Germaniýa) ulanylyşa giriziler. Onýyllygyň ahyryna çenli awtoöndüriji desgalaryň sanyny 10 müňe ýetirmegi maksat edinýär.
Stansiýalardan marka garamazdan islendik elektromobiliň eýesi peýdalanyp biler, sebäbi gurluşlar Tesla tarapyndan taýýarlanan demirgazyk amerikan standarty (NACS), kombinirlenen ulgamlar (CCS1 we CCS2), Guobiao (GB/T) hytaý standarty ýaly dürli zarýad beriş standartlaryny göterýär.
Germaniýanyň konserniniň elektromobilleriniň eýeleri käbir artykmaçlyklara eýe bolarlar, aýratynam, olar öňünden ol ýa-da beýleki bir zarýad beriş stansiýasyny ätiýaçlandyryp bilerler.
Mercedes-Benz kompaniýasynyň paýnamalarynyň bahasy şu ýylyň başyndan bäri 9,7% ýokarlandy, DAX indeksi bu döwürde 13,3% ýokary galdy.


26.09.2023 10:30
10161

Elektromobiller üçin dünýädäki iň uly zarýad beriş bekedi açyldy

Shell kompaniýasy Hytaýyň Şençžen şäherinde dünýädäki iň uly elektromobillere zarýad beriş bekedini açdy. Zarýad beriş bekedi Şençžen howa menziliniň terminalyndan, takmynan, 2,5 km uzaklykda ýerleşip, 258 çalt...

25.09.2023 13:54
13335

“Mercedes-iň” eýeleri awtoulagyň içinden ses arkaly “akylly öýi” dolandyryp bilerler

Mercedes-Benz öz MBUX ses kömekçisine täze funksiýany goşýar. Tehnologiýa ulanyjylara ses arkaly hojalyk tehnikasyny we howpsuzlyk enjamlaryny dolandyrmaga mümkinçilik berýän akylly öý funksiýasyny aldy. Täze MBUX Voice...

22.09.2023 14:27
4209

Awgust aýynda ÝB-de satylan täze awtoulaglaryň 20%-den gowragy elektrik awtoulaglary boldy

Awgust aýynda ÝB ýurtlarynda 165 165 elektromobil satyldy. Ýewropanyň awtomobil öndürijileriniň assosiasiýasynyň (ACEA) maglumatlaryna görä, bu geçen ýylyň awgust aýy bilen deňeşdirilende, 118,1% köpdür. Ilkinji...

21.09.2023 22:34
9814

Volvo 2024-nji ýylda dizel awtoulaglaryny öndürmegini bes eder

Volvo Cars kompaniýasy ähli dizel hereketlendirijili awtoulaglaryň önümçiligini bes etmekçidigini resmi taýdan yglan etdi. Nýu-Ýorkda geçirilen Howa hepdeliginiň çäginde öndüriji iň soňky ulagyň 2024-nji ýylyň...