Bloomberg: Apple alty ýyldan soň iPad Pro-nyň ilkinji uly täzelenmesine taýýarlanýar

  • 30.08.2023 07:33
  • 3306
Bloomberg: Apple alty ýyldan soň iPad Pro-nyň ilkinji uly täzelenmesine taýýarlanýar

Apple özüniň iň gymmat we tehnologiki planşeti iPad Pro-nyň täzelenmesiniň üstünde işleýär. Bu barada Bloomberg-iň žurnalisti Mark Gurman habar berdi diýip, forbes.kz belleýär. Onuň maglumatlaryna görä, täze planşetleri 2024-nji ýylda çykarmak meýilleşdirilýär we bu ýazdan ýa-da tomusdan ir bolmaz diýip, Gurman ýazýar.

Täzelenme alty ýylyň içinde – 2018-nji ýyldan, ýagny iPad Pro-nyň ýüz tarapynda “Öýe” düwmesi bolmadyk täze dizaýna eýe bolanyndan bäri ilkinji uly täzelenme bolar. Şondan bäri planşete täze prosessorlar, kameralar, ekran tehnologiýalary we sensorlar goşuldy, ýöne düýpli üýtgeşmeler bolmady. Gurman täze planşetleriň M3 prosessorlaryna (Apple olary heniz görkezmedi) hem-de OLED-ekranlaryna eýe bolup biljekdigini ýazýar. Täze modelleriň ekranynyň diagonaly 11 we 13 dýuým bolar, häzirki wagtda iň uly modeliň ekranynyň diagonaly 12,9 dýuýma barabar.
iPad üçin gurluşy noutbuk ýaly ulanmaga mümkinçilik berýän Magic Keyboard klawiaturasy hem täzelener: aýratynam, taçpad – kursory dolandyrmak üçin panel uly bolar. Magic Keyboard-yň häzirki wersiýasy 2020-nji ýylda peýda boldy.
Gurman täze modeller soňky döwürde pese gaçýan iPad satuwyna itergi berer diýip hasaplaýar. Planşet satuwynyň pese gaçyşy Samsung we Lenovo ýaly beýleki kompaniýalarda hem hasaba alynýar. Häzirki wagtda iPad Apple kompaniýasyna esasy segmentleriniň arasynda iň az girdeji getirýär.
Täze iPhone smartfonlarynyň we Apple Watch sagatlarynyň tanyşdyrylyşy 2023-nji ýylyň 12-nji sentýabryna meýilleşdirilýär diýip, Gurman belleýär. Garaşylyşy ýaly, Apple täze iPhone 15 we 15 Pro modellerini görkezer. Olar üçin deslapky sargytlar 15-nji sentýabrda, satuw bolsa 22-nji sentýabrda başlap biler. Bloomberg oktýabr aýynda hem kompaniýanyň M3 prosessorynda işleýän Mac kompýuterlerini çykaryp biljekdigini ýazýar.


düýn 11:50
21720

Dürli ýurtlarda iPhone 15 Pro Max-y satyn almak üçin näçe wagt işlemeli?

Apple kompaniýasy ýakynda täze iPhone 15 smartfonlarynyň satuwyna başlady. World of Statiscis neşiri haýsy ýurtda adamlara 256 GB fleş-ýatly iPhone 15 Pro Max seriýasyny satyn almagyň aňsatdygyny hasaplady. Şeýle...

23.09.2023 09:49
1774

Apple şu güýzde kompýuterler we iPhone üçin USB-C esbaplaryny çykarar

Bloomberg oktýabr aýynda Apple -iň birikmek üçin USB-C portly bir topar esbap çykarjakdygyny habar berdi. Täze önümleriň arasynda Magic Syçan, Magic Trackpad, Magic Keyboard, şeýle hem USB Type-C birikdirijileri...

23.09.2023 09:41
9227

Apple hakykylygyny barlamak üçin iPhone 15 gutularyna görünmeýän QR kodlaryny goşdy

Apple kompaniýasynyň önümlerini, köplenç, ýasaýarlar, şonuň üçin kompaniýa iPhone 15-e diňe ultrabenewşe çyrasy bilen görüp bolýan hakykylygyň täze görkezijisini goşdy diýip, ixbt.com habar berýär.   Wideolar iPhone...

22.09.2023 14:45
14836

Şu gün dünýäde täze iPhone 15 smartfonlary, Apple Watch sagatlary we AirPods Pro nauşnikleri satuwa çykdy

Awstraliýa, Hytaý we Ýaponiýa ýaly dünýäniň käbir ýurtlarynda Apple dükanlary eýýäm birnäçe sagat mundan öň açyldy we iPhone 15, iPhone 15 Pro smartfonlarynyň, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 sagatlarynyň...