Hindistan 23-nji awgusty Milli kosmonawtika güni diýip yglan etdi

  • 28.08.2023 19:39
  • 7191
Hindistan 23-nji awgusty Milli kosmonawtika güni diýip yglan etdi

Hindistan 23-nji awgusty, “Çandraýan-3” missiýasynyň modulynyň Aýa gonan gününi Milli kosmonawtika güni diýip yglan etdi. Bu barada respublikanyň premýer-ministri Narendra Modi habar berdi diýip, “Hindustan Times” gazeti belleýär. Muny rossaprimavera.ru ýetirýär.

Hindistanyň premýer-ministri Narendra Modi Hindistanyň Kosmos gözlegleri guramasynyň (ISRO) alymlary bilen Bangalordaky ISRO-nyň komanda merkezinde duşuşyp, olary “Çandraýan-3” missiýasynyň modulynyň Aýa üstünlikli gonmagy bilen gutlady.

“Biz ýaşlarymyzy ylym, tehnika we kosmos işlerine gatnaşmaga höweslendirmek üçin, 23-nji awgusty – “Çandraýan-3” enjamymyzyň Aýa üstünlikli gonan gününi Milli kosmos güni hökmünde bellemek kararyna geldik” – diýip, gazet Hindistanyň premýer-ministriniň sözlerini getirýär.

Modi “Çandraýan-3” enjamynyň Aýa gonan nokadynyň “Şiwaşakti nokady” diýlip atlandyryljakdygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şeýlelik bilen, ol aýal-gyzlaryň Hindistanyň kosmos programmasyna gatnaşmagynyň möhümdigini belledi.


26.09.2023 11:39
13700

Oktýabr aýynda iki hepde aratapawut bilen Günüň we Aýyň tutulmagy bolup geçer

14-nji we 29-njy oktýabrda Günüň halka şekilli tutulmagyna we Aýyň bölekleýin tutulmagyna garaşylýar. 14-nji oktýabrda, Aşgabat wagty bilen 20:05-den 01:55-e çenli Günüň öňüne geçen Aýyň töwereginde otly halkanyň emele...

20.09.2023 12:19
5852

Şantiniketan hindi şäheri ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi

Nobel baýragynyň eýesi, ýazyjy we jemgyýetçilik işgäri Rabindranat Tagoryň (1861-1941)  esaslandyran Wişwa-Bharati uniwersitetiniň ýerleşýän ýeri bolan Hindistanyň Şantiniketan şäheri ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň...

17.09.2023 12:45
30968

Hindistanly ýetginjek saçynyň uzynlygy bilen dünýä rekordyny goýdy

Hindistandan 15 ýaşly ýetginjek iň uzyn saçyň eýesi hökmünde ýetginjekleriň arasynda dünýä rekordyny goýdy. Onuň ady Sidak Singh Çahal we ol ömründe ýeke gezek hem saçyny kesdirmedi we kesdirmek islemeýär. Bu barada...

23.08.2023 11:13
24462

31-nji awgusta geçilýän gije Ýerden şu ýylyň iň äpet Dolan Aýyna syn edip bolar

30-njy awgustdan 31-nji awgusta geçilýän gije Ýeriň ýaşaýjylary seýrek astronomiki hadysany – Dolan Aýy synlap bilerler. Report agentliginiň Bakuwyň döwlet uniwersitetiniň (BSU) Fizika fakultetiniň Astrofizika...