Türkmen samboçylary Çolpon-Atada geçen Dünýä Kubogynda bäş medal gazandylar

  • 26.08.2023 17:24
  • 19074
Türkmen samboçylary Çolpon-Atada geçen Dünýä Kubogynda bäş medal gazandylar

Gurgyzystanda Çolpon-Atada 21-24-nji awgustda geçirilen Dünýä kubogynda türkmen samboçylary bäş medal — bir kümüş we dört bürünç medal gazandylar.

Türkmenistanyň düzüminde ýeke-täk kümüş medaly 88 kg-a çenli agram derejesinde sport sambosy boýunça Parahat Bäşimow gazandy. Final duşuşygynda ol Russiýadan gelen Şamil Gajiýewden ýeňildi.
Bürünç medallary Muminjan Arzykulow (64 kg-a çenli), söweşjeň samboda bolsa Meýlis Nyýazmeňliýew, Kerimberdi Döwletow (ikisi hem 64 kg-a çenli), Şatlyk Çaryýew (79 kg-a çenli) gazandy.
Çempionata 11 döwletden üç ýüzden gowrak türgen gatnaşdy — Türkmenistan, Azerbaýjan, Ermenistan, Belarus, BOlgariýa, Ysraýyl, Gazagystan, Hytaý, Gyrgyzystan, Russiýa we Özbegistan.
Şu ýylda sambo boýunça iki sany Dünýä kubogy geçirilýär. Birinjisi şu gezek Gyrgyzystandan geçdi, ikinjisi sentýabrda Serbiýada geçiriler.


düýn 16:22
14621

Türkmenistanly boksçy Hançžoudaky Aziýa oýunlarynda ikinji raunda çykdy

Hytaýyň Hançžou şäherinde geçirilýän XIX tomusky Aziýa oýunlarynda türkmen boksçysy Baýramdurdy Nurmuhammedow öz topary üçin ilkinji ýeňşi gazandy. Bu barada Orient ýurduň sportuň bu görnüşiniň Federasiýasyna salgylanyp...

26.09.2023 06:21
15637

Dzýudoçy Maýsa Pardaýewa Aziýa oýunlarynda Türkmenistana ilkinji medaly getirdi

Hytaý Halk Respublikasynyň Hançjou şäherinde geçirilýän Aziýa oýunlarynda sportuň dzýudo görnüşi boýunça 57 kilogram agram derejede Türkmenistana wekilçilik eden Maýsa Pardaýewa Türkmenistana ilkinji medaly getirdi...

24.09.2023 15:16
12338

Türkmen türgenleri XIX Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdylar

23-njin sentýabrda Hytaý Halk Respublikasynyň Hançžou şäherinde 19-njy Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin yklymyň iň iri ýaryşyny açyk diýip yglan etdi. Açylyş...

24.09.2023 08:43
12593

Hançžou şäherinde Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň baýdagy göterildi

ХIХ tomusky Aziýa oýunlarynyň paýtagtynda Türkmenistanyň sport wekiliýetini garşylamak we Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny galdyrmak dabarasy boldy. Dabara «Aziýada obasynyň» halkara zolagynda ýerleşýän «Flag Plaza»...