Türkmen samboçylary Çolpon-Atada geçen Dünýä Kubogynda bäş medal gazandylar

  • 26.08.2023 17:24
  • 19338
Türkmen samboçylary Çolpon-Atada geçen Dünýä Kubogynda bäş medal gazandylar

Gurgyzystanda Çolpon-Atada 21-24-nji awgustda geçirilen Dünýä kubogynda türkmen samboçylary bäş medal — bir kümüş we dört bürünç medal gazandylar.

Türkmenistanyň düzüminde ýeke-täk kümüş medaly 88 kg-a çenli agram derejesinde sport sambosy boýunça Parahat Bäşimow gazandy. Final duşuşygynda ol Russiýadan gelen Şamil Gajiýewden ýeňildi.
Bürünç medallary Muminjan Arzykulow (64 kg-a çenli), söweşjeň samboda bolsa Meýlis Nyýazmeňliýew, Kerimberdi Döwletow (ikisi hem 64 kg-a çenli), Şatlyk Çaryýew (79 kg-a çenli) gazandy.
Çempionata 11 döwletden üç ýüzden gowrak türgen gatnaşdy — Türkmenistan, Azerbaýjan, Ermenistan, Belarus, BOlgariýa, Ysraýyl, Gazagystan, Hytaý, Gyrgyzystan, Russiýa we Özbegistan.
Şu ýylda sambo boýunça iki sany Dünýä kubogy geçirilýär. Birinjisi şu gezek Gyrgyzystandan geçdi, ikinjisi sentýabrda Serbiýada geçiriler.


düýn 19:08
11131

Ýagşymyradowyň PFL-de indiki garşydaşy belli boldy. Söweş 16-njy awgustda bolar

Türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradowyň indiki garşydaşy awstraliýaly Rob Wilkinson bolar. Agyr agramda PFL-iň Gran-prisiniň ýarym finalynyň çäklerinde geçiriljek söweş 16-njy awgustda bolar. Şenbe güni Solt...

düýn 18:09
7021

Suwhan Öwezgeldiýew söweş sambosy boýunça Ulan-Udede geçirilen Gran-pri ýaryşynda çempion boldy

Aşgabat şäher prokuraturasynyň işgäri Suwhan Öwezgeldiýew Russiýa Federasiýasynyň Burýatiýa Respublikasynyň Ulan-Ude şäherinde geçirilen söweş sambosy boýunça halkara Gran-pri ýaryşynda çempionlyk guşagyna eýe...

düýn 09:28
25622

Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýongy ýeňip, PFL-iň pleý-off tapgyryna çykdy

Şu gün ir säher bilen Solt-Leýk-Sitide (ABŞ) geçen MMA söweş sungatlarynyň garyşyk görnüşi boýunça «PFL 5» ýaryşynyň çäginde türkmenistanly söweşiji Döwletjan Ýagşymyradow kamerunly Simon Biýongdan üstün çykdy...

21.06.2024 15:53
29333

Ertir Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýong bilen duşuşar

Solt-Leýk-Sitide (Ýuta ştaty, ABŞ) geçiriljek PFL ýaryşynyň esasy söweşleri 22-nji iýunda irden (Aşgabat wagty bilen 05:00-da) başlar. Bu ýaryşyň çäklerinde Türkmenistanda garyşyk başa-baş söweş sungatynyň muşdaklary...