Dota 2 boýunça dünýä çempionatynyň biletleriniň bahasy futbol boýunça dünýä çempionatynyň finalynyňkydan gymmat boldy

  • 26.08.2023 16:45
  • 16509
Dota 2 boýunça dünýä çempionatynyň biletleriniň bahasy futbol boýunça dünýä çempionatynyň finalynyňkydan gymmat boldy

Dota 2 boýunça The International 2023 dünýä çempionatynyň guramaçylary ýaryşyň final günleri üçin bilet satuwyny açdylar. Olary Ticketmaster web sahypasynda satyn almak mümkin.

Bu ýyl biletleriň bahasynyň ep-esli ýokarlandygyny bellemeli: The International-yň esasy oýunlaryna giriş 699 dollardan başlap, komissiýalar hem-de salgytlar goşular.

Amerikaly teswirleýji Riki rkryptic Peterson iki biletiň bahasynyň 1,75 müň dollardan gowrakdygyny görkezýän skrinşot ýerleşdirdi, kanadaly ulanyjylar bolsa girizilen  30% hyzmat töleginden zeýrenýärler.
Beýleki sport çäreleri bilen deňeşdirilende, hatda Katarda geçen Dünýä çempionatynyň final oýnuna satylan biletler hem arzan bolupdy. Şonda "Milli stadiona" girmegiň ortaça bahasy 812 dollar bolupdy.

şu gün 00:41
4497

Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

28-nji sentýabrda ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň hormatyna Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralary geçirildi. Bu dabaralara Prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy....

düýn 15:30
15237

Haýsy iPhone-nyň bir zarýadda uzaga gidýändigi anyklandy

Mrwhosetheboss iňlis tehnologiýa bloggeri iPhone-nyň dürli modelleriniň awtonom işleýşiniň synagynyň netijeleri barada YouTube-da wideo ýerleşdirdi. Synaga iň soňky modeller (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro we 15 Pro...

düýn 12:36
3167

Windows taryhyndaky iň uly täzelenme bolan Windows 11 23H2 çykardy

«Microsoft» «Windows» operasion ulgamy döredileninden bäri iň uly täzelenme bolan «Windows 11-i» çykardy. Oňa köp sanly täzelikler girizildi, olaryň esasylarynyň biri hem «Copilot» funksiýasydyr. «Copilot» – bu...

düýn 12:24
9813

Bir sagatda 410 000 Redmi Note 13 Pro smartfony satyldy

Redmi Note 13 Pro seriýasy geçen hepde goýberildi we 26-njy sentýabrda irden satuwa çykaryldy. Ilkinji satuw hasabaty diýseň üstünlikli başlangyjy görkezýär: satylyp başlan ilkinji sagadynda 410 000-den gowrak smartfon...