Samsung rekord derejede ýagty ekrany bolan smartfon çykarar

  • 26.08.2023 14:03
  • 11190
Samsung rekord derejede ýagty ekrany bolan smartfon çykarar

Günorta Koreýanyň «Samsung» korporasiýasy öňdäki paneliniň ýagtylygy rekord derejede bolan smartfon taýýarlaýar. Bu barada «SamMobile» neşiri habar berýär.

Portalyň žurnalistleri alnan maglumatlar esasynda «Samsung-yň» nobatdaky flagmanynyň ekranyň ýagtylygynyň azyndan 2200 nit boljakdygyny aýtdylar. Başga bir çeşmede öňdäki paneliň has güýçli boljakdygy – onuň ýagtylygynyň 2500 ýa-da 2800 nit-e deňdigi bellenilýär. Bu enjamyň «Galaxy S24 Ultra» bolmagy mümkin.
Bu smartfon bazaryndaky rekord derejedir. Bu görkezijide iň ösen enjamlaryň biri – «iPhone 14 Pro Max» smartfonydyr – onuň iň ýokary ýagtylygy 2000 nit bolan paneli bar. Şeýle hem «Oppo Find X6 Pro-nyň» ekranyň ýagtylygy belli bir ýagdaýlarda 2500 nit derejä ýetip biler. Mälim ýaly, enjamyň ekrany Gün şöhlesi göni düşen ýagdaýynda ulanylanda iň ýokary ýagtylygy işjeňleşdirýär.
«SamMobile-iň» hünärmenleri «Samsung-yň»  öz smartfonlarynda OLED-paneliniň täze neslini ýerleşdirip biljekdigini bellediler. Şeýle-de bolsa, batareýanyň güýjüni tygşytlamak üçin kompaniýa ekranyň ýagtylygyny maksatnamalaýyn çäklendirip biler. «Samsung Galaxy S24 Ultra» 2024-nji ýylyň başynda çykarylyp bilner.


09.06.2024 07:24
10245

Samsung Galaxy S25 Ultra: ilkinji maglumatlar täze flagmanyň çykjagyny tassyklaýar

Android Headlines-iň maglumatyna görä, Samsung flagman Galaxy S25 Ultra we Galaxy S25 seriýasyny resmi taýdan işläp düzmäge başlady. Smartfon IMEI maglumatlar bazasynda SM-S938U model belgisinde tapyldy, bu bolsa...

04.06.2024 13:45
8559

Samsung Galaxy S24 Ultra iň köp satylan emeli aň smartfony boldy

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde emeli aň funksiýalary bolan smartfonlaryň arasynda öňdebaryjy orny Samsung eýeledi. Bu barada Counterpoint Research analitik firmasy täze hasabatynda habar berdi. Sarp edijileriň...

17.05.2024 13:26
7358

“Döredijiligi ýok etmek mümkin däl”: Samsung Apple-iň dawaly mahabatynyň "dowamyny" çykardy

Samsung Apple kompaniýasynyň iPad Pro bilen bagly soňky dawaly mahabatynyň üstünden gülmek mümkinçiligini elden gidirmedi. Kompaniýa bu mahabata jogap hökmünde dürli päsgelçiliklere garamazdan, döredijiligiň gülleýändigini...

15.05.2024 11:52
6332

Apple eplenýän iPhone we MacBook döretmek üçin ýene-de Samsung bilen hyzmatdaşlyk eder

DigiTimes-iň habar bermegine görä, Apple we Samsung eplenýän enjamlary ösdürmek barada şertnama baglaşdy. Jikme-jiklikler entek aýan edilmese-de, bu şertnama Apple-iň eplenýän enjamlar dünýäsine äden möhüm ädimi...