Kia 2024-nji model ýylynyň Soul krossowerini täzeledi

  • 26.08.2023 13:43
  • 9295
Kia 2024-nji model ýylynyň Soul krossowerini täzeledi

ABŞ üçin niýetlenen model 2022-nji ýylyň baharyndaky täzelenişi ýaly üýtgewsiz galýar, iň uly üýtgeşiklik Soul EX-iň iň ýokary model dizaýn bukjasy boldy. Oňa 18 dýuýmlyk garyndy tekerleri we ýüzüne mata hem-de deri çekdirilen oturgyç mebelleriniň kombinasiýasy girdi. Bahasy ýokarlandy, ýöne ujypsyz: Soul bazasy 19 990 dollar durýar, bu öňki bahadan 100 dollar gymmat. 

 

Soul-yň bezeg derejeleriniň sanawy üýtgemedi. LX pristawkaly başlangyç krossowerde şu wagta çenli galogen optikasy we 16 dýuýmlyk polat tigirleri bar. Lakonik salonda - multimediýa ulgamynyň sekiz dýuýmlyk ekrany we alty dinamikaly ses ulgamy.
Täze dizaýner gaplamasyndaky Soul EX -iň iň gymmat görnüşiniň bahasy, 1 325 dollarlyk eltip berme çykdajylaryny hasaba almazdan, 24 290 dollar. 17 dýuýmlyk garyndy tekerleri, lýuk, 10,25 dýuýmlyk ekran, öňdäki gyzdyryjyly oturgyçlar we beýleki enjamlar bar.
Soul, ýerine ýetirişine garamazdan, 149 at güýji (179 Nm), CVT bilen jübütlenen iki litrlik tebigy islegli “dörtlük” bilen enjamlaşdyrylandyr. Geçen ýyl täzeleniş wagtynda 1,6 turbo hereketlendirijisi aýryldy.

 

Akylly açarly krossowerlere täze "uky režimi" goşuldy: hakerleriň açaryň ýygylygyna girmeginiň öňüni almak üçin, gapylar gulplanandan 40 sekunt soň işjeňleşýär. Koreýalylar, Hyundai-y we Kia-ny gaty ejiz diýip atlandyrýan köpçülikleýin, hatda ABŞ-yň häkimiýetleriniň hem goşulan kazyýet işlerinden soň, awtoulaglary ogurlykdan goramagyň usulyny gözleýärler.


27.08.2023 18:20
14102

Kia täze EV5 elektrik krossowerini tanyşdyrdy

«Kia» kompaniýasy Hytaýyň Çendu şäherinde geçirilen awtoulag sergisinde «EV5» kysymly ykjam elektrik krossowerini tanyşdyrdy. Bu barada koreýaly öndürijiniň metbugat gullugy habar berýär. Täze ulagyň uzynlygy 4615...

19.08.2023 13:57
17555

Kia Sorento 2024 bilen tanyşdyryldy

Täze Kia Sorento 2024 hödürlendi, onuň dizaýny iýul aýynyň ahyrynda bölekleýin aýan edilipdi. Krossoweriň daşky görnüşi ep-esli üýtgedilen, ýöne dizel hereketlendirijisini saklap galdy. Günorta Koreýanyň içerki...

17.08.2023 08:45
9035

Kia Tasman pikapynyň çykjak senesi mälim edildi

Täze «Kia Tasman» kysymly pikap ulagynyň önümçiligi 2025-nji ýylda Günorta Koreýada başlanar diýip, gazeta.ru Motor1.com saýtyna salgylanyp habar berýär. Çeşmäniň habar bermegine görä, bu awtoulag goşa kabinaly...

16.08.2023 08:58
12966

Täze Kia EV5 elektrokrossoweriniň suratlary paýlaşyldy

Awgust aýynda Hytaýyň Çendu şäherinde geçiriljek awtoulag sergisinde täze «Kia EV5» elektrik krossoweri tanyşdyrylar. Bu barada gazeta.ru Autohome portalyna salgylanyp habar berýär. Täze ulagyň uzynlygy 4650 mm...