Ubisoft Assassin's Creed-iň ykjam görnüşini görkezdi

  • 25.08.2023 14:35
  • 10296
Ubisoft Assassin's Creed-iň ykjam görnüşini görkezdi

Kölndäki Gamescom 2023 sergisinde wakalary gadymy Hytaýda ýaýbaňlanýan Assassin's Creed Jade atly göçme oýun üçin treýler görkezildi. Bu indi taslamanyň resmi ady, ozal Jade diýip atlandyrylýardy.

Assassin's Creed Jade filminiň treýlerinde Gadymy Hytaýyň dürli-dürli we reňbe-reň ýerleri, şeýle hem parkur we gizlin pyçak bilen duşmanlary ýok etmek ýaly serialyň nusgawy elementleri görkezilýär.
Oýun Android we iOS esasly ykjam enjamlar üçin işlenip düzüldi. Taslamanyň takyk goýberiljek senesi entek aýan edilmedi. Bu etapda Hytaýyň Tencent kompaniýasynyň bölümi bolan Level Infinite neşirçisi ýapyk beta synagynyň ikinji tapgyry üçin arzalaryň ýygnalýandygyny habar berdi. Islendik adam gatnaşmaga synanyşyp biler.
Ubisoft eýýäm 12-nji oktýabrda IX asyrda Bagdatda bolup geçýän Assassin's Creed franşizasynda ýene bir oýun – Mirage oýnuny çykarar. Serialyň bu 13-nji bölüminde döredijiler oýun muşdaklarynyň göwnüne ýaran jenaýatçylar hakdaky çeşmelere gaýdyp gelmegi wada berýärler.

şu gün 00:41
9379

Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

28-nji sentýabrda ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň hormatyna Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralary geçirildi. Bu dabaralara Prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy....

düýn 15:30
18114

Haýsy iPhone-nyň bir zarýadda uzaga gidýändigi anyklandy

Mrwhosetheboss iňlis tehnologiýa bloggeri iPhone-nyň dürli modelleriniň awtonom işleýşiniň synagynyň netijeleri barada YouTube-da wideo ýerleşdirdi. Synaga iň soňky modeller (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro we 15 Pro...

düýn 12:36
3456

Windows taryhyndaky iň uly täzelenme bolan Windows 11 23H2 çykardy

«Microsoft» «Windows» operasion ulgamy döredileninden bäri iň uly täzelenme bolan «Windows 11-i» çykardy. Oňa köp sanly täzelikler girizildi, olaryň esasylarynyň biri hem «Copilot» funksiýasydyr. «Copilot» – bu...

düýn 12:24
10991

Bir sagatda 410 000 Redmi Note 13 Pro smartfony satyldy

Redmi Note 13 Pro seriýasy geçen hepde goýberildi we 26-njy sentýabrda irden satuwa çykaryldy. Ilkinji satuw hasabaty diýseň üstünlikli başlangyjy görkezýär: satylyp başlan ilkinji sagadynda 410 000-den gowrak smartfon...