Audi täzelenen krossower Q8-iň suratyny paýlaşdy

  • 25.08.2023 14:32
  • 12873
Audi täzelenen krossower Q8-iň suratyny paýlaşdy

Germaniýanyň Audi kompaniýasy 5-nji sentýabrda täzelenen krossower Q8-i hödürlär. Bu barada brendiň metbugat gullugy habar berdi.

"Täzelenme Audi Q8-iň Q-leriň maşgalasyndaky öňdebaryjy ornuny hasam güýçlendirýär. Täze dizaýny we işleýşi bilen tapawutly görnüşi, faralar we çyralar, hatda has şahsylaşdyrma görnüşleri sport we owadan krossoweriň tanalmagyny üpjün edýär" – diýip habarda aýdylýar.

Giňden ýaýran tizerden çen tutsaň, awtoulagda täze LED yşyklar bolar. Täzelenen Audi Q8-iň elektrik stansiýalarynyň diapazony entek aýan edilmedi. Häzirki wagta çenli bu model benzin, dizel we gibrid elektrik stansiýalary bilen elýeterlidir. Iň güýçli wersiýasy 600 at güýjüni ösdürýär.


17.06.2024 18:30
3964

Hytaýda täze dizaýnly Audi A3 we A3L görkezildi

Hytaýda 2024-nji ýylyň täzelenen Audi A3-i we A3L-i sertifikat aldy. IXBT-iň habar  bermegine görä, iki model hem hetçbegiň we sedanyň adaty durkuny  saklamak bilen, daşky görnüşinde ownuk üýtgeşmeleri aldy. Üýtgeşmeler...

06.03.2024 23:58
6072

Hünärmenler Audi-niň we BMW-niň statistik taýdan iň ygtybarly krossowerlerini bellediler

HotCars seljeriş gullugy JD Power-iň, CarEdge-iň we RepairPal-yň maglumatlaryny öwrenip, Audi we BMW krossowerleriniň ygtybarlylyk derejesini düzdi. Oňa täze modellerem, ulanylan modellerem girdi. Reýtingde öňdebaryjy...

05.03.2024 15:00
7955

Audi flagman A8 modelini häzirlikçe çalyşmazlyk kararyna geldi

Audi awtoulag öndürijisi flagman A8 modeliniň ömrüni uzaltmak we ony täze elektrikli awtoulag bilen çalyşmazlyk kararyna geldi. Bu barada Germaniýanyň «Auto Motor und Sport» žurnaly bu markanyň wekiline salgylanyp...

29.02.2024 07:27
10252

Toyota Camry orta ululykdaky awtoulaglaryň arasynda öňdebaryjy bolmagynda galýar

Focus2Move-iň seljerijileri dünýäde iň meşhur 10 sany orta ululykdaky awtoulaglaryň sanawyny çap etdiler. Toyota Camry 2023-nji ýylda modeliniň satuwynyň 6,2 göterim ýa-da 628 816 birlige çenli kemelendigine garamazdan...