Hazarýaka döwletleri kompozitorlarynyň birleşigini döretmegi meýilleşdirýär

  • 25.08.2023 14:24
  • 3000
Hazarýaka döwletleri kompozitorlarynyň birleşigini döretmegi meýilleşdirýär

2024-nji ýylda Russiýanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň kompozitorlar jemgyýetleriniň özara gatnaşyklaryna mümkinçilik berýän Hazarýaka ýurtlarynyň kompozitorlar birleşigi dörediler. Bu barada TASS agentligine Hazarýaka ýurtlarynyň Simfoniki orkestriniň çeper ýolbaşçysy we dirižýory Mihail Golikow Hazarýaka ýurtlarynyň kompozitorlarynyň Birinji halkara forumynyň çäginde habar berdi.

23-nji awgustda Astrahanda ilkinji gezek “Hazar möwsümleri” atly nusgawy sungat festiwalynyň çäginde Hazarýaka ýurtlarynyň kompozitorlarynyň ilkinji halkara forumy geçirilýär. Oňa Russiýadan, Gazagystandan, Azerbaýjandan, Eýrandan we Türkmenistandan gelen medeni işgärler we kompozitorlar gatnaşýarlar.
Halkara “Hazar möwsümleri” atly nusgawy sungat festiwaly 22-nji awgustda Astrahanda açyldy. 25-nji awgustdan 28-nji awgust aralygynda Astrahan filarmoniýasynda geçirilýän festiwalyň çäginde Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň günleri geçiriler.


şu gün 00:41
9379

Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

28-nji sentýabrda ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň hormatyna Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralary geçirildi. Bu dabaralara Prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy....

27.09.2023 12:38
20260

Türkmenistanyň Prezidentine ahalteke bedewi sowgat berildi

Garaşsyzlyk güni mynasybetli dabaraly ýörişiň çäklerinde Türkmenistanyň Hökümet agzalary «Arkaly» atly ahalteke atyny Serdar Berdimuhamedowa sowgat etdiler. Bu at 2020-nji ýylda dünýä inen bolup, ol Meleguş bilen...

26.09.2023 22:31
3878

Türkmen talyplary Täjigistanda geçiriljek Halkara gurjak teatrlarynyň festiwalyna gatnaşarlar

24-29-njy oktýabr aralygynda Täjigistanyň Duşenbe şäherinde “Çodari haýol” ady bilen VII Halkara gurjak teatrlarynyň festiwaly geçiriler. Bu barada şäheriň “Luhtak” döwlet gurjak teatry habar berdi diýip, “Howar”...

26.09.2023 22:09
5971

27-nji sentýabrda Türkmenistanyň teatrlarynda görkeziljek spektakllar we baýramçylyk çykyşlary

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň baýram edilýän gününde ýurdumyzyň ähli teatrlarynda spektakllar we baýramçylyk çykyşlary görkeziler. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:...