Apple iPhone eýelerini smartfonlary abatlamak üçin gurallar bilen üpjün eder

  • 25.08.2023 13:53
  • 10842
Apple iPhone eýelerini smartfonlary abatlamak üçin gurallar bilen üpjün eder

MacRumors neşiriniň maglumatlaryna görä, Apple abatlaýyş hukugy barada SB 244 kanun taslamasyny goldady we Kaliforniýanyň senatory Sýuzan Talamantes Eggmana ony kabul etmek haýyşy bilen hat iberdi. Muny championat.com ýetirýär.

Kanun taslamasy kompaniýalardan müşderileri tehnikanyň diagnostikasy we abatlaýyş işleri üçin gurallar bilen üpjün etmegi talap edýär. Öň, Apple SB 244-i goldamaýardy, indi bolsa kompaniýanyň özi ilkinji ädimi ätdi. Şeýle-de, Apple-iň iPhone we Mac üçin öz-özüňe hyzmat etmek programmasyny eýýäm işe girizendigi habar berilýär, onuň çäklerinde müşderilere abatlaýyş toplumlary, abatlaýyş boýunça görkezmeler we abatlaýyş üçin dürli komponentler hödürlenýär.
Kompaniýa öz hatynda kanun taslamasyny “müşderileriň we nowatorlaryň goragyny” üpjün edýändigi üçin goldaýandygyny aýdýar.


şu gün 15:24
14

iPhone 15 Pro-nyň we Pro Max-yň eýeleri enjamlaryň gyzýandygyndan zeýrenýärler

iPhone 15 Pro-nyň we Pro Max-yň eýeleriniň birnäçesi onlaýn forumlarda enjamlarynyň aşa gyzýandygyndan zeýrenýärler. Bu barada Bloomberg habar berýär. Onuň berýän maglumatlaryna görä, ulanyjylar oýun oýnalýan,...

düýn 15:30
18114

Haýsy iPhone-nyň bir zarýadda uzaga gidýändigi anyklandy

Mrwhosetheboss iňlis tehnologiýa bloggeri iPhone-nyň dürli modelleriniň awtonom işleýşiniň synagynyň netijeleri barada YouTube-da wideo ýerleşdirdi. Synaga iň soňky modeller (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro we 15 Pro...

27.09.2023 11:50
27826

Dürli ýurtlarda iPhone 15 Pro Max-y satyn almak üçin näçe wagt işlemeli?

Apple kompaniýasy ýakynda täze iPhone 15 smartfonlarynyň satuwyna başlady. World of Statiscis neşiri haýsy ýurtda adamlara 256 GB fleş-ýatly iPhone 15 Pro Max seriýasyny satyn almagyň aňsatdygyny hasaplady. Şeýle...

23.09.2023 09:49
1803

Apple şu güýzde kompýuterler we iPhone üçin USB-C esbaplaryny çykarar

Bloomberg oktýabr aýynda Apple -iň birikmek üçin USB-C portly bir topar esbap çykarjakdygyny habar berdi. Täze önümleriň arasynda Magic Syçan, Magic Trackpad, Magic Keyboard, şeýle hem USB Type-C birikdirijileri...