Realme kuwwatlylygyny üýtgedip bolýan smartfon çykarar

  • 24.08.2023 13:35
  • 9024
Realme kuwwatlylygyny üýtgedip bolýan smartfon çykarar

Täze «Realme» smartfonynyň ulanyjylary enjamyň kuwwatyny sazlamak mümkinçiligine eýe bolarlar diýip, lenta.ru habar berýär.

«Realme GT5» smartfonyna prosessoryň sazlamalaryny üýtgetmäge mümkinçilik berjek funksiýa giriziler. Ulanyjylar çipiň ýygylygyny sazlap, enjamy iň ýokary öndürijilik ýa-da energiýa tygşytlamak tertibinde goýup bilerler.
«GT5-de» Snapdragon 8 Gen 2 prosessorynyň boljakdygy mälim edildi. Smartfonyň eýeleri ýagdaýa baglylykda, prosessoryň kuwwatyny üýtgedip bilerler  – mysal üçin, energiýa çeşmesini köp talap edýän oýunlar we beýleki programmalar işe girizilende, çipiň işleýiş ýygylygyny artdyryp bilerler.
Hünärmenler  «Realme GT5-iň» bazardaky şeýle häsiýetli ilkinji enjam bolup biljekdigini bellediler.
«Realme GT5» 24 gigabaýt operatiw ýat we 1 terabaýt goşmaça ýat bilen üpjün ediler, smartfonyň 28-nji awgustda tanyşdyrylmagyna garaşylýar.

şu gün 06:58
1689

Nokia dünýäde ilkinji 3D jaňyny amala aşyrdy

Nokia 3D ses arkaly "has täsirli" effekti döredýän "çuňňur ses we wideo" tehnologiýasyny ulanyp, dünýäde ilkinji telefon jaňyny amala aşyrdy. Täze tehnologiýanyň mümkinçiligini kompaniýanyň başlygy Pekka Lundmark...

düýn 15:44
3260

Elwis Presli gologramma görnüşinde sahna dolanyp biler

ABBA-nyň gologrammalarynyň konsert syýahaty bilen belli bolan Şwesiýanyň Pophouse kompaniýasy Elwis Presliniň sanly awataryny syýahata ibermegi meýilleşdirýär. Financial Times-yň maglumatlaryna görä, kompaniýa...

düýn 13:54
1033

Apple kompaniýasy Apple Intelligence emeli aň sistemasyny hödürledi

Apple kompaniýasy WWDC 2024 konferensiýasynda emeli aň sistemasy Apple Intelligence-i (AI) hödürledi. Ol iOS 18-e, iPadOS 18-e we macOS Sequoia-a giriziler. Üýtgeşmeleriň arasynda emeli aňa gelýän duýduryşlary...

11.06.2024 15:54
3608

Aşgabat “HI-TECH Türkmenistan 2024” atly halkara forumyny we sergisini kabul eder

Şu ýylyň 4 — 6-njy sentýabry aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň we «Oguzabat» hojalyk jemgyýetiniň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýokary tehnologiýalary we innowasiýalary...