Realme kuwwatlylygyny üýtgedip bolýan smartfon çykarar

  • 24.08.2023 13:35
  • 8481
Realme kuwwatlylygyny üýtgedip bolýan smartfon çykarar

Täze «Realme» smartfonynyň ulanyjylary enjamyň kuwwatyny sazlamak mümkinçiligine eýe bolarlar diýip, lenta.ru habar berýär.

«Realme GT5» smartfonyna prosessoryň sazlamalaryny üýtgetmäge mümkinçilik berjek funksiýa giriziler. Ulanyjylar çipiň ýygylygyny sazlap, enjamy iň ýokary öndürijilik ýa-da energiýa tygşytlamak tertibinde goýup bilerler.
«GT5-de» Snapdragon 8 Gen 2 prosessorynyň boljakdygy mälim edildi. Smartfonyň eýeleri ýagdaýa baglylykda, prosessoryň kuwwatyny üýtgedip bilerler  – mysal üçin, energiýa çeşmesini köp talap edýän oýunlar we beýleki programmalar işe girizilende, çipiň işleýiş ýygylygyny artdyryp bilerler.
Hünärmenler  «Realme GT5-iň» bazardaky şeýle häsiýetli ilkinji enjam bolup biljekdigini bellediler.
«Realme GT5» 24 gigabaýt operatiw ýat we 1 terabaýt goşmaça ýat bilen üpjün ediler, smartfonyň 28-nji awgustda tanyşdyrylmagyna garaşylýar.

düýn 15:35
8311

LG çeýe ekrany bolan noutbuk çykardy

Koreýanyň LG kompaniýasy çeýe ekranly ilkinji gibrid noutbugyny satyp başlady. Bu barada Android Authority habar berýär. Gram Fold enjamy 2560x1920 piksel durulykda 17 dýuýmlyk OLED ekrany aldy, ol eplenende 12...

düýn 12:37
4185

ChatGPT indi «görüp, eşidip we gürläp» bilýär

Amerikanyň OpenAI kompaniýasy döredilen ChatGPT emeli aň ulgamynda uly täzelenmäniň goýberilendigini habar berdi. Resmi blogda habar berlişine görä, kompaniýa ChatGPT-ä täze ses we grafiki mümkinçilikleri girizip...

23.09.2023 17:40
16528

iPhone 15 beýleki iPhone we Android smartfonlaryna zarýad berip biler

USB-C portuna eýe bolan iPhone 15 smartfony başga bir ykjam gurluşa zarýad bermeli bolsa, daşarky akkumulýator hökmünde ulanylyp bilner. Bu barada ixbt.com habar berýär. Haçan-da iPhone 15 smartfony Lightning interfeýsini...

21.09.2023 01:26
16999

Neuralink beýnä çip oturtmak boýunça kliniki synaglar üçin meýletinçileri toplap başlady

Ilon Maskyň Neuralink neýrotehnologiýa kompaniýasy protezlere gözegçilik etmekde ulanylyp bilinjek, beýnä oturtmak boýunça kliniki synaglar üçin meýletinçileri toplap başlady. "Adamlarda ilkinji kliniki synagy geçirmek üçin meýletinçileri...