Türkmen futbolçylary «Barselonanyň» öňki ýyldyzlary bilen futbol duşuşygyna gatnaşar

  • 23.08.2023 10:12
  • 41279
Türkmen futbolçylary «Barselonanyň» öňki ýyldyzlary bilen futbol duşuşygyna gatnaşar

30-njy awgustda Bişkekde (Gyrgyzystan) «Barselona» ispan klubunyň we Orta Aziýanyň futbolynyň ady rowaýata öwrülen oýunçylarynyň görkezme duşuşygy geçiriler. Futbol duşuşygyna Orta Aziýanyň futbolçylarynyň düzüminde öňki türkmen futbolçylary Amandurdy Annadurdyýew we Ýazguly Hojageldiýew gatnaşar diýip, ORIENT agentligi habar berýär.

Garaşylyşy ýaly, bu duşuşyga «Barselonanyň» öňki ýyldyzlary Ronaldinýo, Riwaldo, Karles Puýol, Hawýer Sawiola, Ronald De Bur, Žuliano Beletti, Françesko Koku we beýlekiler gatnaşar.
Orta Aziýanyň öňki ýyldyz futbolçylarynyň ýygyndysynda türkmenistanly Amandurdy Annadurdyýew we Ýazguly Hojageldiýew, özbegistanly Mirjalol Kasymow, täjigistanly Muhsin Muhammadiýew, gazagystanly Samat Smakow, şeýle hem ýaponiýaly Hidetoşi Nakat, russiýaly Andreý Kançelskis we beýlekiler gatnaşar.
Futbol duşuşygy Gyrgyzystanda Jalal-Abad şäherinde Barselonanyň futbol akademiýasynyň açylyşy mynasybetli geçiriler.
Birnäçe ýyla niýetlenen taslama «Barselona» brendiniň birnäçe serişdeleriniň Gyrgyzystanda ulanylmagyny öz içine alýar.
Jalal-Abad şäherinde degişli akademiýanyň üsti bilen ýaşlaryň arasynda sport we ispan klubunyň stili wagyz ediler.


şu gün 06:54
43

Gazagystanda Madridiň “Atletikosynyň” futbol akademiýasy peýda bolar

Gazagystanyň Baştutany Kasym-Žomart Tokaýew Madridiň “Atletiko” futbol klubunyň prezidenti Enrike Sereso Torres bilen duşuşdy. Olar ýurtda ispan klubunyň futbol akademiýasyny açmak meselesini maslahatlaşdylar diýip...

şu gün 06:48
122

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...

düýn 13:35
8730

Ançelottiniň sözleri “nädogry kabul edildi”: “Real” Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşar

Madridiň “Realy” öz saýtynda 2025-nji ýylda ABŞ-da 32 toparyň gatnaşmagynda geçiriljek Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşýandygyny resmi taýdan tassyklady. Öň, “Il Giornale” neşiri toparyň baş tälimçisi Karlo...

11.06.2024 15:16
12549

Ýewro-2024 taryhda tehnologiýa taýdan iň ösen çempionat bolar: çipli top, emeli aň we akylly bilezik

14-nji iýunda, anna güni 2024-nji ýylyň futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlar. Bu ýyl Germaniýanyň 10 şäherinde geçiriljek bu ýaryş taryhda tehnologiýa taýdan iň ösen ýaryş bolup biler. UEFA oýny çaltlaşdyrmak...