Türkmen futbolçylary «Barselonanyň» öňki ýyldyzlary bilen futbol duşuşygyna gatnaşar

  • 23.08.2023 10:12
  • 40631
Türkmen futbolçylary «Barselonanyň» öňki ýyldyzlary bilen futbol duşuşygyna gatnaşar

30-njy awgustda Bişkekde (Gyrgyzystan) «Barselona» ispan klubunyň we Orta Aziýanyň futbolynyň ady rowaýata öwrülen oýunçylarynyň görkezme duşuşygy geçiriler. Futbol duşuşygyna Orta Aziýanyň futbolçylarynyň düzüminde öňki türkmen futbolçylary Amandurdy Annadurdyýew we Ýazguly Hojageldiýew gatnaşar diýip, ORIENT agentligi habar berýär.

Garaşylyşy ýaly, bu duşuşyga «Barselonanyň» öňki ýyldyzlary Ronaldinýo, Riwaldo, Karles Puýol, Hawýer Sawiola, Ronald De Bur, Žuliano Beletti, Françesko Koku we beýlekiler gatnaşar.
Orta Aziýanyň öňki ýyldyz futbolçylarynyň ýygyndysynda türkmenistanly Amandurdy Annadurdyýew we Ýazguly Hojageldiýew, özbegistanly Mirjalol Kasymow, täjigistanly Muhsin Muhammadiýew, gazagystanly Samat Smakow, şeýle hem ýaponiýaly Hidetoşi Nakat, russiýaly Andreý Kançelskis we beýlekiler gatnaşar.
Futbol duşuşygy Gyrgyzystanda Jalal-Abad şäherinde Barselonanyň futbol akademiýasynyň açylyşy mynasybetli geçiriler.
Birnäçe ýyla niýetlenen taslama «Barselona» brendiniň birnäçe serişdeleriniň Gyrgyzystanda ulanylmagyny öz içine alýar.
Jalal-Abad şäherinde degişli akademiýanyň üsti bilen ýaşlaryň arasynda sport we ispan klubunyň stili wagyz ediler.


düýn 16:22
15378

Türkmenistanly boksçy Hançžoudaky Aziýa oýunlarynda ikinji raunda çykdy

Hytaýyň Hançžou şäherinde geçirilýän XIX tomusky Aziýa oýunlarynda türkmen boksçysy Baýramdurdy Nurmuhammedow öz topary üçin ilkinji ýeňşi gazandy. Bu barada Orient ýurduň sportuň bu görnüşiniň Federasiýasyna salgylanyp...

düýn 12:21
6918

Keýn «Bawariýada» geçiren gollary boýunça Gerd Mýulleriň rekordyny täzeledi

Angliýanyň milli ýygyndysynyň kapitany Gari Keýn Germaniýanyň çempionatynyň bäşinji tapgyrynda «Bohuma» garşy geçirilen duşuşykda het-trik etdi. «Bawariýanyň» hüjümçisi Mýunheniň klubuna geçeli bäri Bundesliganyň...

düýn 12:03
4252

2024-nji ýylda UEFA-nyň Superkubogy ugrundaky duşuşyk Warşawada geçiriler

2024-nji ýylda UEFA-nyň Superkubogy ugrundaky oýun Warşawada Milli stadionda geçiriler. Bu barada Ýewropa Futbol Assosiasiýalarynyň Bileleşiginiň (UEFA) metbugat gullugy habar berdi. Duşuşyk 14-nji awgustda bolar...

27.09.2023 08:40
9976

«Zrinski» Konferensiýalar ligasynyň rekordyny goýdy

Konferensiýalar ligasynyň birinji tapgyryndaky oýunda Bosniýanyň «Zrinski» topary Niderlandlaryň «AZ» toparyny 4:3 hasabynda ýeňdi. Arakesmeden öň niderlandlylar 3:0 hasabynda üstün gelýärdiler. Ikinji ýarymda...