Rolls-Royce 30 mln dollarlyk Droptail atly täze rodsterini tanyşdyrdy

  • 22.08.2023 18:05
  • 16283
Rolls-Royce 30 mln dollarlyk Droptail atly täze rodsterini tanyşdyrdy

«Rolls-Royce» awtoulag öndürijisi Kaliforniýada täze iki orunlyk «Droptail» rodsterini tanyşdyrdy diýip, gazeta.ru habar berýär.

Rodster uglerod süýüminden taýýarlanan aýrylýan gaty üçek bilen hödürlener. Awtoulagyň takyk bahasy yglan edilmedi, emma çeşmäniň bellemegine görä, onuň bahasy 30 million dollardan geçer.
«Droptail» kysymynyň jemi dört nusgasyny çykarmak meýilleşdirilýär.
Awtoulag 6,75 litrlik iki turbo geçirijili «V12» benzin hereketlendirijisi bilen üpjün ediler. Motorynyň kuwwaty mälim edilmedi.
Täze «Droptail» «Rolls-Royce-iň» häzirki taryhynda rodster görnüşli ilkinji awtoulagdyr.


02.03.2024 23:57
19245

Rolls-Royce iň gymmat awtoulagy - 30 million dollarlyk Arcadia Droptail awtoulagyny çykardy

Rolls-Royce kompaniýasy dünýäde iň gymmat awtoulag diýlip atlandyrylýan täze Arcadia Droptail kabrioletini hödürledi. Hypebeast.com -yň habaryna görä, onuň bahasy 30 million dollar. Bu ulag singapurly bir müşderiniň...

13.10.2023 19:08
25149

Rolls-Royce Gün tutulmasy mynasybetli Ghost sedanynyň aýratyn seriýasyny çykardy

Rolls-Royce kompaniýasy dizaýny doly Gün tutulmasyndan ruhlanan Ghost Black Badge seriýasyny çykardy. Awtoöndüriji sedany asman hadysasynyň sebäpleri bilen bezedi. Awtomobiliň iň täsirli detallarynyň biri potologyň...

27.10.2022 13:31
22056

Mansory-nyň Rolls-Royce Phantom-y 1 million ýewro satylar

Nemes onlaýn-meýdançasyna meşhur Mansory atelýesiniň týunerleri tarapyndan modifisirlenen, heniz sürülmedik ekskluziw Rolls-Royce-i satlyga çykardylar. Köp sanly täzeden işlemeleriň dowamynda sedanyň kuzowyny karbon...

12.06.2021 16:56
5152

Rolls-Royce-iň direktorlar geňeşine ilkinji gezek zenan ýolbaşçy saýlandy

Britaniýanyň awiasiýa, deňiz gämileri we goranyş senagaty üçin hereketlendirijileri we beýleki enjamlary öndürijisi Rolls-Royce Group plc 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan täze dolandyryjy başlygyň Anita Frýu boljakdygyny...