Rolls-Royce 30 mln dollarlyk Droptail atly täze rodsterini tanyşdyrdy

  • 22.08.2023 18:05
  • 15291
Rolls-Royce 30 mln dollarlyk Droptail atly täze rodsterini tanyşdyrdy

«Rolls-Royce» awtoulag öndürijisi Kaliforniýada täze iki orunlyk «Droptail» rodsterini tanyşdyrdy diýip, gazeta.ru habar berýär.

Rodster uglerod süýüminden taýýarlanan aýrylýan gaty üçek bilen hödürlener. Awtoulagyň takyk bahasy yglan edilmedi, emma çeşmäniň bellemegine görä, onuň bahasy 30 million dollardan geçer.
«Droptail» kysymynyň jemi dört nusgasyny çykarmak meýilleşdirilýär.
Awtoulag 6,75 litrlik iki turbo geçirijili «V12» benzin hereketlendirijisi bilen üpjün ediler. Motorynyň kuwwaty mälim edilmedi.
Täze «Droptail» «Rolls-Royce-iň» häzirki taryhynda rodster görnüşli ilkinji awtoulagdyr.


27.10.2022 13:31
20383

Mansory-nyň Rolls-Royce Phantom-y 1 million ýewro satylar

Nemes onlaýn-meýdançasyna meşhur Mansory atelýesiniň týunerleri tarapyndan modifisirlenen, heniz sürülmedik ekskluziw Rolls-Royce-i satlyga çykardylar. Köp sanly täzeden işlemeleriň dowamynda sedanyň kuzowyny karbon...

12.06.2021 16:56
4828

Rolls-Royce-iň direktorlar geňeşine ilkinji gezek zenan ýolbaşçy saýlandy

Britaniýanyň awiasiýa, deňiz gämileri we goranyş senagaty üçin hereketlendirijileri we beýleki enjamlary öndürijisi Rolls-Royce Group plc 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan täze dolandyryjy başlygyň Anita Frýu boljakdygyny...

düýn 15:26
3101

Nissan 2030-njy ýyla çenli Ýewropada diňe elektrikli awtoulaglaryň satuwyna geçer

Financial Times gazetiniň habaryna görä, Ýaponiýanyň Nissan Motor Co. awtoulag öndürijisi  2030-njy ýyla çenli Ýewropada elektrikli däl awtoulaglary satmagy düýbünden bes etmegi maksat edinýär. Mundan başga-da...

düýn 11:54
15648

Özbegistan BYD elektrik ulaglaryny öndürip başlady

26-njy sentýabrda “Özbegistanda elektrik we gibrid ulaglary hem-de olaryň böleklerini öndürmegi guramak” maýa goýum şertnamasyna gol çekildi. Bu resminama Özbegistanyň Maýa goýum, senagat we söwda ministrligi bilen...