iPhone 15 Pro Max-a derek iPhone 15 Ultra çykyp biler

  • 22.08.2023 16:31
  • 20312
iPhone 15 Pro Max-a derek iPhone 15 Ultra çykyp biler

Bilermenler 2022-nji ýylyň güýzünde Apple-iň Pro Max brendini öz smartfonlaryndan doly çykarmagy meýilleşdirýändigini habar berdiler. Muňa derek, kompaniýa iň gymmat modeli aýratyn at - Ultra bilen tapawutlandyrar.

Bir ýyldan soň myş-myşlary žurnalist Endrýu O'Hara hem tassyklady. Onuň sözlerine görä, Apple özboluşly Ultra ünsi jemläp, Pro Max subtitrinden düýbünden ýüz öwürmek kararyna geldi. Bilermen kompaniýanyň model üçin, kämilleşdirilen kameradan, uly göwrümden we batareýanyň ulalmagyndan başga-da, has çynlakaý üýtgeşmeleri taýýarlaýandygyny çaklaýar.

Şeýlelikde, şu ýyl iPhone 15-iň dört sany modeli ulanyjylara garaşýar: 

  • iPhone 15;
  • iPhone 15 Plus;
  • iPhone 15 Pro;
  • iPhone 15 Pro Max (Ultra).

Apple sentýabryň ortalarynda iPhone 15-iň ähli jikme-jikliklerini paýlaşar. Habar beriş serişdeleriniň ýazmagyna görä, smartfonlaryň täze hatarynyň tanyşdyrylyşy 13-nji sentýabrda geçiriler we aýyň ahyrynda satuwa çykar.


düýn 18:47
747

Apple "Vision Pro 2-ni" soňa goýup, oňa derek gulaklygyň arzan modelini çykarar

Apple kompaniýasy ikinji nesil Vision Pro giňeldilen hakykat gulaklygynyň işlenip taýýarlanyşyny gijikdirmek kararyna geldi. Muňa derek kompaniýa çäklendirilen funksiýalar toplumly enjamyň has elýeter wersiýasyny...

19.06.2024 11:12
3878

Apple ID geçmişde galdy: Kompaniýa hyzmatyň adyny Apple Account diýip üýtgedýär

Apple kompaniýasy Apple ID hasaba alyş hyzmatynyň rebrendingi hakynda habar berdi. Hyzmatyň täze ady - Apple Account eýýäm iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia we watchOS 11 operasion ulgamlarda işjeň ulanylýar. Bu...

17.06.2024 18:29
5474

Huawei HarmonyOS hytaý bazarynda ilkinji gezek Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Huawei-iň HarmonyOS operasion ulgamy Hytaýyň bazaryndaky paýy boýunça Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi. Bu barada Gizmochina habar berýär. Counterpoint Research barlag kompaniýasynyň...

12.06.2024 15:06
8930

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...